Yirmi Üçüncü pencere ile ilgili soruma verilen cevapta; "Hayat öyle bir sanattır ki, onu Allah’tan başka kimse yapamaz ve taklit edemez." demişsiniz. Bu cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat vermek sadece Allah’a mahsus olduğu için, insanların hiçten ve yoktan bir şeye hayat bahşetmesi imkansızdır. İnsanlar ancak Allah’ın tahsis etmiş olduğu kanunlar çerçevesinde hareket edebilirler. Fen ilimleri de bu kanunların çerçevesini araştırır. Bunun dışında insanoğlunun icat ve yaratma boyutuna giren "hayatı vermesi ve yaratması" mümkün değildir. Bu mana ayette açıkça ifade edilmektedir:

"Dirilten de öldüren de O'dur. O'nun huzuruna döndürüleceksiniz."(Yunus, 10/56)

Bir takım fenni inkişaflar ve gelişimler örnek gösterilerek, "Bu da olabilir." diye bir zehaba kapılmak çok yanlış olur. İnsanların bugünkü fenni inkişafları, Allah’ın insanlara bir takım ihsan ve ikramlarından ibarettir. İnsanların yaptığı, bu ikram ve ihsanların üstündeki perdeyi aralamaktan başka bir şey değildir.

Uçak, tren gibi nimetler zaten dünyanın hazinesinde potansiyel olarak mevcuttu, insan sadece bu hazinenin üstündeki zaman peresini aralamıştır. İnsanoğlu bu basit işlere bakarak haddini aşmamalıdır. Hayat Allah’ın en büyük sanatı ve eseridir, taklidi kabil değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...