Block title
Block content

Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, İkinci Nokta'da geçen âyet-i kerîmenin konuyla münasebetini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyet-i kerîme’nin meali:

“Allah, îmân edenlerin dostu ve yardımcısıdır; onları zulümattan nura kavuşturur...”(Bakara, 2/257)

Zulümat, karanlıklar demektir. En büyük karanlık, îman hakikatlerinin görünmesini engelleyen küfür karanlığıdır. Bu karanlık ancak îman nuruyla ortadan kalkar.

İnsan îman nuruyla, kendi varlığını doğru olarak okur, inanç dünyasını ve  günlük hayatını Kur’ân esaslarına göre düzenler. Yine bu nur ile ona hizmet eden mahlukatı da  Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellileri olarak görür; kalbindeki îman nuru daha da parlar, marifeti gittikçe inkişaf eder.

Her hayır gibi bu hayır da Allah’ın bir ihsanıdır ve  Allah’ın, “îmân edenlerin dostu ve yardımcısı” olmasının bir neticesi, bir tezahürüdür...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...