Block title
Block content

Yirmi Yedinci Söz'de ifade edildiği gibi, ayrı ayrı kavimlere hangi peygamberler gelmişdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen yirmi beş peygamberden ibaret değildir. Bir hadisin işaretine göre 124.000 peygamber gelmiştir.(1) 

Bunların bir kısmına müstakil kitap verildiği gibi, bir evvelkinin kitabıyla amel edenler de olmuştur. Mesela  Musa (as)'ın kitabıyla Harun (as) da amel etmiştir Hazreti İsa (as)'ın kitabıyla da Yahya ve Zekeriya (as) amel etmişlerdir.  

Bizim bilmemiz ve inanmamız gereken şudur: İlk peygamber Âdem (as), son peygamber de Hazret-i Muhammed (asm)'dır. Bu iki peygamber arasında sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok peygamber gelip geçmiştir.

Biz, Allah tarafından tavzif edilen peygamberlerin hepsine de inanıp, iman ediyoruz. İsimlerini bilmesek, muhitlerini tanımasak da onlar Allah'ın tavzif ettiği peygamberlerdir, deyip, icmalen iman etmeliyiz.

(1) bk. bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...