Block title
Block content

Yirmi Yedinci Söz'e istinaden; şehirli Şafii şu anda çok olmakla beraber, köylü kesim Hanefi de hiç az değil; bu meseleyi nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Hanefi Mezhebi'nin şehirli olması ekseriyet noktasındandır. Şafi Mezhebi'nin köylü ve kırsal kesimde hakim olması da ekseriyet noktasındandır. Bu noktadan bakıldığı zaman, Hanefiler içinde köylü kesim olabileceği gibi, Şafi Mezhebi'nde de şehirliler olabilir.

Diğer bir husus; Hanefi Mezhebi şehir hayatına uygun bir mizaçtadır, Şafi Mezhebi ise kırsal hayata uygun bir mizaçtadır. Mizaca uygun olmayan şeyler geçici olarak devam edebilir; lakin bir müddet sonra aslına rücu eder, yani mizacına uygun bir şekle dönüşür. Hayat ile mizaç eşleşmez ise bir yerde patlak verir.

Sosyolojik açıdan henüz şehirleşen kırsal kesimlerin, ileride ne olacağı hangi sorunlar ile karşılaşacağı belli değildir. Bu yüzden Üstad Hazretlerinin mezheplerin mizacı hakkında yapmış olduğu tespitler hakkında konuşmak erken denilebilir, bekleyip görmek lazım. Nitekim on iki hak mezhepten bugün devam eden sadece dört hak mezheptir. Diğer hak olan sekiz mezhep, zamanla müşterisi kalmadığı için kaybolup gitmiştir. Bu mezheplerin kaybolmasında sosyal hayatın büyük bir etkisi vardır.

Özet olarak; Üstad Hazretlerinin tespitleri, mezheplerin mizacı hakkındadır, ille bu böyle olacak diğeri şöyle olacak diye bir hükmü ortaya koymuyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...