Yirmi Yedinci Söz'ün Zeylinde bahsedilen "velayet" ve "nübüvvet" meselesini ve bunlar arasındaki farkı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velayet kesbidir, yani kişinin iradesi ile iman ve kulluğa istek ve arzu duyma kuvvetidir. İnsanlar kesp noktasından derece ve mertebelere ayrılırlar. Kimisinin kesbi velayet derecesine çıkar, kimisininki de tersi olarak inkar ve küfür derekesine düşer. Bu hususta insan iradesi etkilidir.

İnsan, iradesini, Allah ‘a kul olmak yönünde azami olarak kullanırsa, Allah bu insana velayet yollarını açar ve bu alanda inkişaf ettirir. Bu velayet yollarının temelinde insan iradesinin küçük de olsa bir payı vardır. İnsan iradesini bu alanda kullanmadığı sürece, Allah ona bu velayet yollarını açmaz, bu yüzden velayette kesbilik manası hakimdir. Kesbilik hakim olduğu için, vehbilik mesleği olan Nübüvvete yetişemiyor.

Amma risalet ve nübüvvet ise; tamamen vehbidir. Yani insanın gayret ve kesbi ile elde edeceği bir mertebe ve makam değildir. Bu makam tamamen Allah’ın ihsan ve ikramına bakar. Kimse bu makamı bileğinin gücü ve alnının teri ile alamaz. Bu yüzden velayet mesleği nübüvvet mesleğine fazilet ve derece bakımından yetişemez. Nübüvvet mesleği; kabiliyetin inhisarına girmez. Yani Allah’ın ihsan ve ikramına tam ve mücella bir aynadır, O'nun isim ve sıfatlarını eksiksiz ve kusursuz kabul eder ve yansıtır.

Akrebiyet; Allah’ın kula olan yakınlığını hissedip bu noktada marifet kazanmak iken kurbiyet; kulun kendi gücü ve kesbi ile Allah’a yaklaşma çabasıdır. Güneş ısı ve ışığı ile bizim göz bebeğimize kadar girmiştir, biz bunu hissedip bu noktadan güneşe baksak; güneşi hakiki anlamda tanıyabiliriz. Lakin güneşi tanımak için güneşin üzerimizdeki tecellisine bakmayıp, sırf güneşin zatına kendi imkan ve kesbimizle yaklaşmaya çalışsak, güneş bizden milyonlarca yıl uzaklıktadır. Acaba hangi marifet yolu güneş hakkında daha kolaydır, elbette güneşin üzerimizdeki tecellilerini okumak yolu daha selametli ve daha kolaydır.

İşte akrebiyet, yani nübüvvet mesleği; Allah’ın isim ve sıfatlarının üzerimizdeki tecellilerini görüp marifet kazanma yoludur. Kurbiyet mesleği ise; riyazet ve nefsi ıslah etmek gibi uzun ve meşakkatli metotlar ile Allah’a yaklaşmaktır.

Akrebiyette acz ve fakr hükmeder, vehbi bir marifettir; kurbiyette ise gayret ve riyazet hükmeder, kesbi bir marifet kazanma yoludur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...