"Yirmi yerde, bir ihtar-ı gaybiye nevinde haber verdiklerinin otuz kırk sene sonra aynen meâli çıkmış gibi..." Buradaki ihtar-ı gaybiye nevindeki hadiseler neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem gördük ki, bu Lemeat, Risale-i Nur'un mühim bir kısmının çekirdekleri, tohumları hükmünde gayet güzel vecizelere ve hiçbir edibin ve mütefekkirin muvaffak olamadığı bir tarzla sehl-i mümteni gibi taklit edilmez büyük bir hakikat-i içtimaiyeyi küçük bir vecizede ve manzum bir kitabı, mensur gibi, aynı nesirli bir kitap gibi, hiç nazmı hatıra getirmeden kolayca okunacak bir tarzda bulunması, otuz yedi sene evvel Ramazan-ı Şerifin yirmi gününde her gün bir iki saat iştigaliyle bir tarzda koca bir kitap kadar uzun, bir nevi mesnevî yazılması ve içinde yirmi yerde, bir ihtar-ı gaybiye nevinde haber verdiklerinin otuz kırk sene sonra aynen meâli çıkmış gibi, o noktalara elimize geçen bir nüshada işaret koyduk. Gösteriyor ki, bu Lemeat, Risale-i Nur'un bir müjdecisi ve fihristesi ve bir fidanlık nümunesidir kanaatimiz geldi."(1)

Lemeat'te içtimai, siyasi ve iktisadi öngörüler bulunuyor ve bunların hepsi aynen vuku buluyor. Bu öngörülerden bazılarını numune olarak takdim edelim. Şöyle ki:

"Nasrâniyet İslâmiyete teslim olacak"

"Nasrâniyet ya intifâ, ya ıstıfâ bulacak. İslâma karşı teslim olup terk-i silâh edecek.
Mükerreren yırtıldı, Purutluğa tâ geldi, Purutlukta görmedi ona salâh verecek.
Perde yine yırtıldı, mutlak dalâle düştü. Bir kısmı lâkin bazı yakınlaştı tevhide; onda felâh görecek.
Hazırlanır şimdiden (HAŞİYE) yırtılmaya başlıyor. Sönmezse safvet bulup İslâma mal olacak.
Bu bir sırr-ı azîmdir. Ona remz ve işaret: Fahr-i Rusul demiştir, 'İsâ, şer'im ile amel edip ümmetimden olacak.' "
(2)

Hristiyanlığın peyderpey İslam’a yaklaşacağını öngörüyor ve öngördüğü gibi vuku bulmaya başlamıştır.

"Kuvvet hakka hizmetkâr olmalı"

"Hikmetteki desâtir, hükûmette nevâmis, hakta olan kavânin, kuvvetteki kavâid birbiriyle olmazsa müstenid ve müstemid,
Cumhur-u nasta olmaz ne müsmir ve müessir. Şeriatte şeâir kalır mühmel, muattal; umur-u nasta olmaz müstenid ve mu'temid."
(3)

Gücün hakka hizmetçi olmasını ifade ederek, tam bir içtimai reçeteyi öngörüyor ve insanlık bu ince tespit ve teşhisi tecrübe ile test etme aşamasındadır.

"Menfaati esas tutan siyaset canavardır"

"Menfaat üzere çarhı kurulmuş olan siyaset-i hazıra müfterisdir, canavar. Aç olan canavara karşı tahabbüp etsen, merhametini değil, iştihasını açar. Sonra döner geliyor; tırnağının, hem dişinin kirasını senden ister."(4)

Avrupa’nın batıl zihniyetine müptela olmuş müptezeller, Avrupa’nın bozuk medeniyetine hırslandıkça onun şefkatini değil sömürme ve yok etme iştahını arttırırsınız, diyor ve dediği gibi de çıkıyor. Daha Lemeat'te bu tarz çok öngörüler bulunmaktadır.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 42. Mektup.
(2) bk. Sözler, Lemeat.
(3) bk. age.
(4) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...