Yirminci Lem'a Risalesinin başında bulunan hadis-i şerifin, risalenin devamında gelen Birinci Nokta ile arasındaki bağ nedir; nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanlar helâk oldu, âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu, ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar."(1)

Bu hadis ihlas hakkında olup Yirminci Lem'a’nın bütünü ile ilgilidir. Âdeta Yirminci Lem'a’nın özü ve ruhu gibidir. Dolayısı ile bu hadis, bahsi geçen risalenin bir parçasına ve cüzüne münhasıran serdedilmemiştir. Her bir nüktenin cevabı ihlasa bağlı olarak ele alınmıştır. Birinci Nükte'nin ihlas ile bağlantısı ise ilgili yerin son cümlelerinde şöyle ifade edilmektedir:

"İşte bu müthiş marazın merhemi, ilâcı, ihlâstır. Yani, hakperestliği nefisperestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı, nefsin ve enâniyetin hatırına galip gelmekle, اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللهِ sırrına mazhar olup, nâstan gelen maddî ve mânevî ücretten istiğnâ etmekle (HAŞİYE) وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاَغُ sırrına mazhar olup, hüsnü kabul ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktalarının Cenâb-ı Hakkın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsa muvaffak olur. Yoksa ihlâsı kaçırır."(2)

Müminler arasında ittifak nasıl ihlasın bir neticesi ise, müminler arasındaki ihtilaf ve nifak da ihlassızlık ve samimiyet noksanlığının bir sonucudur. Hal böyle olunca, ihlası ihtar ve ikaz eden bir hadisin, ittifakı tavsiye eden bahisle doğrudan ve önemli bağı olduğu açıktır. İttifak da bir ibadettir. İbadetin ruhu ise ihlastır. Mümin kardeşlerimizle ittifak, Allah’ın rızasının dışında olması halinde bir anlamı yoktur. İhlas ile ancak anlam kazanır ve netice verir. Allah’ın yardımı kuru kalabalıklar üzerine değil, rızası için bir araya gelen -velev az olsa bile- cemaat üzerinedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...