"Yoksa, hiçbir sebebin hakikî tesiri ve icada hiç kàbiliyeti olmadığını, herşeyde tevhid sikkeleri kat’î gösterdiğini..." cin çarpmasını nasıl anlayacağız, birçok insana eziyet veriyorlar?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, bazen serseri ve gizli, muzır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden, yüzer adamın yapması gibi, yüzer adamın muhafazasıyla ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü, onun vücudu, bütün şeraitin ve erkânın ve esbâbın vücuduyla olabilir. Fakat onun ademi ve harap olması, bir tek şartın ademiyle vâki ve bir serserinin bir kibritiyle yanıp mahvolduğu gibi, ins ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli mânevî yangınlar yaparlar."

"Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayası ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır."

"İşte cinnî ve insî şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden, gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp, ehl-i hak ve hakikatı Cenâb-ı Hakkın dergâhına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden, Kur’ân, onları himaye için büyük tahşidat yapar. Doksan dokuz esmâ-i İlâhiyeyi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir."(1)

Müessir-i hakiki Allah’tır, insan olsun melek olsun cinler olsun Allah’tan başka hiç kimse fiillerinin yaratıcısı değildir. Ayrıca Kur'an ve sünnet açısından da kul kendi fiilinin yaratıcısı değildir. Bu kesin olarak âyet ve hadislerce reddedilmiştir.

Bir fiili yaratmak için o fiilin lazımı olan bütün sebep ve donanımları da yaratmak gerekir. Mesela, namaz fiilini yaratmak için namazın rükünleri olan ayakları, kolları, başı, yatıp kalkma gibi bütün ayrıntılarını hem bilmek hem de yaratmak gerekir yoksa o fiilin yaratıcısı olmak havada kalır.

Bir kolun basit kalkıp inme hareketi bile, fennin beyanı ile milyonlarca hücre, kas, kan gibi organ ve azaların mükemmel bir ahenk içinde çalışmasıyla mümkündür. İnsanın "Kolumu ben kaldırdım, ben indirdim." diyebilmesi için bütün o hücre, kan ve kaslara hükmetmesi ve ilminin içinde olması gerekir; halbuki insanın bunlardan haberi bile yok. İlmin ve kudretin dairesinde olmayan işlere nasıl sahip çıkılabilir, bu bir hezeyandır.

Cenab-ı Hak kâinatta en basit bir işi dahi kompleks olarak yaratmıştır. Yani basit bir işin olabilmesi için bütün sebeplerin ve kâinat çarklarının işlemesi ve beraber hareket etmesi lazımdır. Mesela, abdest alacağın suyun oluşması bütün kâinatın bir neticesidir. Öyle ise bir amelimize sahip olmamız için bütün sebeplerin ve kâinatın dizgini elimizde olması gerekir. Ancak o zaman o amel bizim olabilir, yoksa gerisi safsatadan başka bir şey değildir.

Bu açıdan bakılacak olursa, cinler de kendilerine izafe edilen işlerin yaratıcısı ve sahibi değildir. Tesir Allah’tandır, cinni ve insi şeytanlar sadece birer sebep ve bahanedirler. Cinlerin ve şeytanların zarardaki rolü bir kesb-i iradedir, ondan sonrasını yaratan ve tanzim eden Allah’tır.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mes'ele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...