"Yoksa, o münkirler, yalnız cehalet ve echeliyet ve inkâr ve ispat olunmayan menfî meselelerde inat ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler." cümlesini izah eder misiniz, menfi meseleler ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnkar edenler İslam alimlerinin karşısında duramazlar, tutunamazlar bir söz söyleyip ispat etmeye mecalleri yoktur. Çünkü onların inkar davası ispatı mümkün olmayan menfi şeylerdir. Yani aslı ve esası olmayan bozuk ve hurafe inançlardır. Malum kainatta en zor şey, hatta en imkansız durum aslı olmayan bir şeyin ispat edilmesidir. Ki bütün küfür sistemleri aslı olmayan yani menfi olan bu tarz dogmalardan ibarettir. "Menfi" kelimesi küfrün bu esassız ve mesnetsiz hali oluyor.

Evet, inkar edenler iki sınıftır. Birisi adem-i kabulcüler, diğeri ise kabul-u ademcilerdir. Her ikisinin de esası bozuk, ispatı mümkün değildir.

Adem-i kabul, bir şeyi körü körüne, delilsiz ve mesnetsiz inkar etmek anlamına geliyor. Yani bu tarz inkar edenler şunu demek istiyor, "Sizin dininiz her ne kadar makul ve hakkaniyetli bir din olmuş olsa da ben yine de iman etmiyorum." Yani bu tarz kafirler akıl ve vicdan gözünü kapayıp İslam’ı reddediyorlar. Bu tarz tutucu ve bağnaz kafirlere delil ve ispat işlemez. Bunlarda muhakeme ve akıldan çok inat ve taassup hükmediyor.

Kabul-u adem de ise, kafir temeli ve esası olmayan küfrü var kabul edip bunu kendince ispat etmeye çalışıyor. Yani bu tarz kafirler diğerinin aksine muhakeme ve akıl ile küfrü ispata kalkışıyor ve fikrinin doğruluğunda ısrar ediyorlar.

Olmayan bir şeyin ispatı dünyada en zor iştir. Bu sebeple bu nevi kafirlerin mesleği olmayan bir şeyi ispat üstünde gittiği için en zor iş bunların işidir. Allah’ın varlığına ve birliğine dair milyonlarca kuvvetli delil karşısında durup bunları tek tek çürütmek ve onların aksini ispat etmek muhal ve imkansız bir gayret ve çabadır. Risale-i Nurlarda ekseri bu çeşit kafirlerin fikri çürütülüp imkansız ve esassız gösteriliyor.

Mesela, bir adama denilse "dünyada ananas diye bir meyve var", adam ananasın yetişmediği bir iklimde ananası arasa tarasa bulamasa yok deyip inkar etse, halbuki diğer iklimlere baksa görecek. Ama adam ben iklimimden başka mekan tanımıyorum dediği için, bu adama ananası kabul ettirmek mümkün değildir. Bu adamın inkarı kuru inattır, hükümsüzdür, ilmi değildir, bu yüzden bu adamla uğraşmaya değmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...