"Yoksa, şimdiki işittiğim gibi, mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dindar bir kadın ile fasık bir erkek evlenirse, doku ve fikir uyuşmazlığı baş gösterir ve bu nihayetinde boşanmaya kadar gider. Halbuki boşanmak meşru ve helal olmasına rağmen, şiddetle kınanan ve kerih görülen bir yoldur. Allah Resulü (asm) bu hususta şöyle buyurmuştur:

“"Allah Teâlâ'ya, helal kıldığı şeylerin en sevimsizi talaktır."(1)

Öyle ise boşanmak öyle sıradan ve basit bir yol değil, nadir ve geçerli bir sebep ile hasıl olacak son yoldur. Bu sebeple kadın veya erkek baştan seçeceği eşin kendine denk olup olmadığına dikkat etmesi gerekir. Yoksa "nasıl olsa boşanmak meşru, seçilen eş iyi çıkmaz ise boşarım" mantığı ile hareket edip mahkeme koridorlarını doldurmak, İslam ahlakı ve izzeti ile bağdaşmaz. Boşanmak Müslüman için en son çare ve en zor bir karar olmalıdır. Boşanmanın kolay ve çabuk bir yol haline getirilmesi hakikaten İslam’ın haysiyeti ve Müslüman milletinin şerefi ile bağdaşmaz.

Milliyet burada kavim ve ırk anlamında değil, ümmet ve bütün İslam alemi anlamında kullanılmıştır. İslam ise Kur’an ve sünnet anlamında kullanılmıştır. Boşanmanın kolay ve basit bir yol haline dönüştürülmesi her ikisi ile de bağdaşmaz demektir. Yukardaki hadis ışığında bu tabire bakacak olursak, ne kadar yerinde bir tabir olduğu anlaşılır.

(1) bk. İbn Mâce, nikâh 1; beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, VII/322; Hakim, Müstedrek, II/196.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...