Block title
Block content

"Yüz sahife tefsirim ona kâfi gelmedi. Senin gibi ruhanî ilhamları ziyade; ben istiyorum senden tafsil ile beyanı." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey sâil-i misalî! Sen ki îcaz istedin; ben de işaret ettim. Eğer tafsil istersen, haddimin haricinde. Sinek seyretmez âsümânı.

Zira o kırk envâ-ı i'câzından yalnız bir tekini ki, cezalet-i nazmıdır, İşârâtü'l-İ'câz'da sıkışmadı tibyânı.

Yüz sahife tefsirim ona kâfi gelmedi. Senin gibi ruhanî ilhamları ziyade; ben istiyorum senden tafsil ile beyanı."(1) 

Kur’an’ın her bir cümle ve kelamında sayısız mana ve incelikler bulunuyor. Bu mana ve incelikler müthiş bir beyan gücü ile mucizevi bir şekilde ifade edilmiş. Alim ve müfessirler, ister ilmi ile ister ilham ile olsun ayetlerin bu mana ve inceliklerini ifade ediyorlar. Ama ayetlerin sayısız mana ve inceliklerini muhat bir şekilde hiçbir alim sayıp dökemez, ancak kendi ilmi ve ilhami güçleri kadarını keşfedebilirler.

“Yüz sahife tefsirim ona kâfi gelmedi. Senin gibi ruhanî ilhamları ziyade; ben istiyorum senden tafsil ile beyanı.”

Bu ifadede, "icazı beyan et" diyen gaybi zata bir rica var sanki. Yani, senin gibi ruhani ilhamı keskin olanlar daha ziyade tefsir eder, demek istiyor.

Rüyada görülen bu zatın kim olduğu ifade edilmediği için, bir isim vermek zordur.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...