"Zaaf-ı imandan tevellüt eden meyl-i tahrip saikasıyla tercüme edip Arabî aslını terk etmek, dini terk ettirmektir!" Arapça dışındaki dillerde namazın zararını kısaca izah eder misiniz? Asıl olan niyet değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbadet dilinin Arapça olmasının hikmetlerini ve gerekçelerini madde madde olarak şu şekilde sıralayabiliriz.

Birincisi: İbadetler ve onun dili, İslam aleminin bir şiarı bir sembolüdür. Ümmetin ortak bir parolası hükmündedir. Tıpkı ezan ve kamet gibi ümmetin ve dinin dili de Arapça olunca, Arapça okunması ümmet arasında birlik için elzemdir.

İkincisi: İbadetler,dinin zaruri ve muhkem olan meselelerinin ihtar ve ikaz edildiği bir makamdır. Yoksa nazari ve teferruatın talim ve ders verildiği bir makam değildir. Bu yüzden orijinal Allah kelamı ile yapılan ihtar ve ikaz Türkçe yapılan meal ya da tefsirden daha etkili ve müessirdir.

Üçüncüsü: Zaten dinin teferruat ve nazariyat kısmını insanlar on beş yirmi dakikalık ibadetlerde öğrenecek değildir. Onların talimi ve öğrenilmesi başka vasıtalara verilmiştir. Medrese ve okullar gibi.

Dördüncüsü: Allah’ın bir kelimesindeki haşmet ve müessiriyet insanların bir kitabına bedeldir. Bu yüzden zikir ve ihtar makamı olan ibadetlerde de Allah’ın kelamını okumak daha manidar ve tesirlidir.

Beşincisi: İnsanların ibadet esnasında okunan ayetlerin mealini öğrenmesi zor değildir. Kısacık dünya hayatı için yüzlerce binlerce şey öğrenen adama, ebedi hayatının lazımı olan ayet ve hadislerin mealini öğrenmemek mazeret olmaktan çıkar. Bizim tembelliğimiz ve keyfimiz için ibadetin şekli değiştirilemez, manası tahrif edilemez...

Namaz bir ibadettir, yoksa vaaz ve talim makamı değildir. Kamet ve ezanın dili nasıl değiştirilemez ise, namazın dili de değiştirilemez. Namaz sohbet ve ders makamı değil, ibadet ve zikir makamıdır. İbadet ve zikirde de akıldan ziyade kalp ve sair duygular beslenir. Kalp ve sair duyguların en güzel gıdası ayetin orijinal metinleridir.

Altıncısı: Arap dilinin diğer dillerden farkı, çok zengin ve cami bir dil olmasıdır. Aynı zamanda beliğ ve fasih bir dildir. Dünya dilleri içinde hiçbir dil zenginlik ve beyan keskinliğinde Arapça’ya yaklaşamıyor. Bunu dil bilimcileri kati delilleri ile ispat ediyorlar. Mesela, Türkçe’de yüz bin kelime varsa, Arapça’da milyonu geçiyor.

Gramer açısından da Arapça çok zengin bir dildir. En önemli unsur ve faktör ise Kur'an’ın orijinal dilinin Arapça olması ve Allah’ın bir tercihi olmasıdır. Bu sebeple tercüme ve meallerle namaz kılmak uygun olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...