Zâhir ismine mazhar olan ağaç için; "Tenasüplü ve san'atlı ve süslü bir hulle... Yetmiş renkli bir hûri elbisesi..." benzetmesini açar mısınız? Bir de bu kısmın Asa-yı Musa adlı esere konmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve asâ-yı Mûsâ (Aleyhisselâmın) bir taşta on iki çeşme akıtmasına ve on bir mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih bu son mecmua dahi, 'Meyve', on bir mesele-i nurâniyesi ve 'Hüccetullahi'l-Bâliğa' kısmı on bir hüccet-i katıası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki, İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, o fıkra ile doğrudan doğruya bu Asâ-yı Mûsâ ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsinkârane haber verir."(1)

Nasıl Hazreti Musa (as)’ın asası, o zaman kâfirlerinin sihir ve büyüsünü bozup yutmuş ise, Asa-yı Musa da harika bir keramet gibi, bu asrın maddeci fikirlerini bozup yutuyor ve manevi alemin sultanlarının iltifatına mazhar oluyor.

Hazreti Musa (as)’ın asası Hazreti Musa (as)’ın nasıl hak bir dava üzerine olduğunun bir delili bir şahidi ise, Risale-i Nur'un Asa-yı Musa’sı da bu zamanda materyalist felsefenin karşısında sarsılmaz bir delil, tatmin edici bir şahittir.

Hazreti Musa (as) nasıl asayı taşa vurduğunda su çıkarıyor ise, Asa-yı Musa mecmuası da her bir sebep üstünde tevhidi ispat ediyor.

"وَالظَّاهِرُ ismine mazhar olan o ağacın suret-i cismâniyesi ise, öyle tenasüplü ve san'atlı ve süslü bir hulle, bir libas ve ayrı ayrı nakışlar ve zîynetler ve yaldızlı nişanlarla tezyin edilmiş, güya yetmiş renkli bir hûri elbisesidir ki, hafîziyet içinde azamet-i kudret ve kemâl-i hikmet ve cemâl-i rahmeti gözlere gösterir."(2)

Cenneteki hurilerin giydiği elbise, insan için nasıl büyük bir güzellik ve nimet ise, ağaçların o güzel yeşil dalları ve yaprakları da insan için büyük bir güzellik ve nimettir. İlk bahar mevsiminde bütün bitki ve ağaçların çiçek açıp yeşillenmesi cenneti hatırlatan, küçük bir örnek küçük bir model hükmündedir. Bu yüzden ağacın suretinin hurinin elbisesine benzetilmesi gayet yerinde ve ince bir anlatım sanatıdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, (93. Mektup).
(2) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...