"Zahiren hariçten cereyan eden maarif-i cedidenin bir mecrası da bir kısım ehl-i medrese olmalı. Tâ gıll ü gıştan tasaffi etsin. ... Bu da ehl-i medresenin dûş-u himmetine muhavveldir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Neşrettiğim fihriste-i makasıddan terk ettiğim bir fıkradır. Şöyle ki:"

"Zahiren hariçten cereyan eden maarif-i cedidenin bir mecrâsı da bir kısım ehl-i medrese olmalı. Tâ gıll ü gıştan tasaffi etsin."

"Zira, bulanıklığıyla başka mecrâdan taaffün ile gelmiş. Ve atâlet bataklığından neş'et ve istibdat sümumu ile teneffüs eden ve zulüm tazyikiyle ezilen efkâra bu müteaffin su, bazı aksülâmel yaptığından, misfat-ı şeriat ile süzdürmek zarurîdir. Bu da ehl-i medresenin dûş-u himmetine muhavveldir."(1)

"Maarifi cedide" fen ilimleridir ve bu ilimler Avrupa medeniyetinden bize geliyor. Tabi bu ilimler gelirken, bu ilimlerin yanında ya da içinde Avrupa’nın bozuk ve menfi felsefesi de onunla beraber gelebiliyor. Evet, başta ateizm olmak üzere darwinizm, deizm gibi inkar ideolojileri hep, Avrupa'nın güya fen öğretiyor denilen ilim ve kitaplarından geldi. Ayrıca düşünce noktasından da Roma ve Yunan felsefeleri de yine aynı yoldan, sansürlenmeden ve tetkik edilmeden okullarımıza sokuldu.

Bu menfi ve bozuk felsefenin ayıklanma ve temyiz işlemini medrese üstlenmelidir. Böylece medrese denetiminden geçmiş fen ilimleri, İslam toplumunda daha bir gönül rahatlığı ile kabul edilir ve sahiplenilir, denilmek isteniyor.

Ayrıca İslam toplumları, tembellikten meydana gelen baskıcı düzenler yüzünden, neyin hak neyin batıl olduğunu tefrik ve temyiz edecek bir kemale ulaşamadığından, bu tefrik ve temyiz işini medrese üstüne almak zaruridir deniliyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, Sadâ-yı Hakikat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...