"Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlâhî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlığa, gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar."(1)

İnançsızlığı esas alan bir medeniyetin zahiri her ne kadar asayiş ve insaniyet gibi görünse de gerçek yüzü anarşizm ve vahşet yani yalnızlıktır. Evet bu medeniyette kanuna itaat yapmacık ve mecburiyetten dolayıdır. Kişi yalnızken ya da kanunun elinin yetişmediği yerlerde gerçek yüzünü gösterir.

Ama iman medeniyetinde kanuna itaat gönül ve samimiyet ile olur. Çünkü İslam ve iman kalbe bir yasakçı koyar. Kişi suça tevessül ettiğinde önce kalbinde ve vicdanında bir yanma hisseder, sonra kanunun caydırıcı cezasını düşünür ve o işten vazgeçer.

İslam hem kalbe hem de bedene hükmeder. Avrupa medeniyeti gibi sadece bedene hükmetmez.

Vahşet, burada kişilerin yalnızlık duygusu içinde ıstırap duymasını ifade ediyor. Yani zahiren kalabalıklar içinde, ama gönül ve kalp noktasında müthiş bir yalnızlık ıstırabı çekiyor. Bu medeniyette insanların birbiri ile olan ilişkileri o kadar maddi ve resmidir ki, belli bir yaştan sonra baba evladına evlat babasına yabancılaşıyor. Hatta öyle ki baba evinde ölüyor, öldüğü iki hafta sonra fark edilebiliyor. Kalbinde Allah sevgisi olmayan birisinin her anlamda vahşete yani yalnızlığa düşmesi kaçınılmazdır.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Sekizinci Meselenin Bir Hülasası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...