Block title
Block content

"Zâhirî ve bâtınî hasselerin ve onların levazımatı gibi, elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın zahirî ve batinî, yani görünen görünmeyen bir çok duygu ve hasseleri bulunuyor ve bu duyguların da kendine göre ihtiyaçları bulunuyor. Ve insan sahip olduğu duyguların levazımatını, yani gereksinimleri temin etmekten acizdir.

Mesela, göz görünen bir duygu, görüntü ve renkler alemi de bu duygunun ihtiyacının karşılandığı bir sofrasıdır. Gözün görebilmesi için güneşin mevcut yere asılması gerekiyor ki, insanın bunu yapması mümkün değildir. Öyle ise insan, güneşi oraya asacak sonsuz bir kudrete muhtaçtır.

Kalp görünmeyen bir hasse bir duygudur. Kalbin en büyük arzu ve ihtiyacı da beka, yani sonsuzluktur. İnsan, kalbin bu en büyük arzusunu gerçekleştirmekten çok uzak aciz bir varlıktır. Bekayı Baki olan Allah’tan başka kimse veremez.

Buna benzer insanda birçok duygu ve hasseler ve bunların ihtiyaçları bulunuyor ve insan bu ihtiyaçları temin ve tedarik etmekten acizdir. Biz numune olarak göz ve kalpten bahsettik... 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...