"Zairî ve batınî bütün duyguların ayrı ayrı âlemlere her biri birer anahtar olmaları" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zahirî duygularımız herkesin malumudur. İnsan bu duyguların her biriyle ayrı bir âlemle ilgi kurar. Görme duygusu bir anahtar olup insanı görünen madde âlemiyle buluşturur. Aynı şekilde işitme duygusu da sesler âlemine bir anahtar olur.

Batınî duygular hakkında çok değişik tasnifler yapılmıştır. Bunlardan çokça kullanılanı şu şekildedir: Akıl, hayal, hafıza, vehim ve hiss-i müşterek.

Akıl, hikmetler ve manalar âlemini düşünmemize ve anlamamıza bir anahtar olur. Hayal ile insan ileri hedeflere istek duyar, onlar hakkında birtakım projeleri aklın önüne koyar. Hafıza, kazanılan bilgilerin saklanma merkezidir. Vehim kuvvesi sayesinde insan hem bu fâni dünyada ebedî kalacak gibi dünya işlerine çalışma hevesi elde eder, hem de Otuzuncu Söz’de genişçe izah edildiği gibi, kendisine emanet olarak verilen sıfatları bir mukayese unsuru olarak kullanıp ilahi sıfatlar hakkında tefekkürde bulunur. Sonra, kendi varlığını ve her şeyi hakiki sahibine teslim eder.

Hiss-i müşterek, bu duyguların birlikteliğini sağlayan bir his olarak biliniyor. Daha geniş bir bilgiye sahip değiliz.

Ayrı âlemlere anahtar olmanın bir ciheti de şöyle oluyor. İnsanın ruhu âlem-i ervahtan, hafızası levh-i mahfuzdan, hayali âlem-i misalden haber veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...