Zalike, işareti hissiyeye mahsus iken,işareti akliyede kullanılması, tazim ve ehemmiyeti ifade ettiği gibi, makul olan Kur'anı mahsus suretinde göstermesi.. Cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zalike, işareti hissiyeye mahsus iken,işareti akliyede kullanılması,tazim ve ehemmiyeti ifade ettiği gibi, makul olan Kur'anı mahsus suretinde göstermesi, Kuranı enzar ve ezhanın nazarı dikkatine arzetmekle tesettürü icab eden hile zafiyet ve sair çirkin şeylerden münezzeh olduğunu izhar ve itiraf ettirmektir."(İşaratü'l-İ'caz, s.36)

Zalike: Uzaklık ifade eden işaret zamiridir. Bu zamiri, mekan uzaklığı değil, nakıs ve eksiklikten uzaklık anlamında sarf edildiğinden, hem hürmet ve hem de tazim ifade eder. Hisse hitap ettiği, yani duyularla görülebilecek bir şeyi göstermesi gerekirken, akla işaret ve havale edilmesi, akla büyüklüğünü ve önemini bildirmek içindir. Akılla anlaşılabilen ve akılla hürmeti takdir edilebilen Kur'an'ı, mahsus, yani hissi bir obje gibi takdim etmesi ise, nazar ve zihinlerin dikkatini Kur’an üzerine çekerek, gizli kalma kabiliyetinde olan hile ve zafiyet ve aldatma gibi şeylerin Kur’an'dan uzak ve imkansız olduğunu ortaya koymak ve onların dili ile itiraf ettirmek içindir.

Yani tabiri caiz ise, nasıl bir malı satın alırken enine boyuna inceleyip tetkik ve tahkik ettikten sonra alırız. Kur’an da bizi böyle bir harekete davet ediyor. Âdeta bütün his ve duygulara hitap eden bir kudsi mal gibi. Pazarlarda nasıl kusurlu ve çürük mallar gözden, kulaktan kaçırılır, saklanmaya çalışılır. Kur’an ise, bu gibi şüphe ve evhamları def etmek için malını saklamıyor, sergiliyor, alın bakın, diyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...