Block title
Block content

"Zalim Allah'ın kılıcıdır; onunla intikam alır, sonra ondan intikam alır." Burada kılıç olan zalimden illaki bu dünyada intikam alınıyor mu? Bazı zulümlerin dünyada karşılığının olmadığını biliyoruz...

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Büyük suçlar büyük mahkemelerde görülür, büyük cezalar da sonu gelmez ahirette karşılığını bulur.

Mesela Mussolini, Lenin, Stalin ve Hitler gibi zalim ve kafirlerin işlediği zulüm ve günahın cezasının bu dünyada infaz edilmesi mümkün değildir. Çünkü böyle zalimlerin cezası ebedi cehennem ateşidir. Dünya hayatı onların günah ve zulümlerinin cezalandırılmasına kifayet etmez, kısa kalır.

Bu yüzden Allah onların cezalandırılmasını ahirete ve mahkeme-i kübraya bırakıyor. Küfürden sonra en büyük günah zulümdür. Zulmün cezası genellikle ahirete bırakılır ki cezası tam olsun.

Çok zalimler var ki dünyadan ceza görmeden gidiyor, çok mazlumlar da hakkını alamadan vefat ediyor. Demek bir mahkem-i kübra var, asıl hesap oraya bırakılıyor. Bu da ahiretin bir kanıtı oluyor.

"Zalimler için yaşasın cehennem."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

karolin
O zaman zalimden intikam almak 2 yönlü.Hikmeti gereği bazen de dünyada zalimden intikam alıyor.Bu dünyada intikam alınmayanlar ahirete kalıyor.Bu dünyada zalimden intikam alsa bile hesabı görülmemiş oluyor,ahirete kalıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim

4. NÜKTENİN BİRİNCİSİ'NDEN (paragraftaki son iki cümle) anlıyoruz ki ARABİSTAN'ı da gelecekte bir bela bekliyor. 

"İşte bu müfritâne hâl, kadere fetvâ verdi ki, o muharribi onlara musallat etsin. Fakat, o muharrib dahi, onları tâdil etmek ve ifratlarını kırmak lâzım gelirken, öyle yapmayıp, bilâkis o da tefrit edip köküyle kesmeye başladı. Elbette, "Zalim, Allah’ın kılıcıdır onunla intikam alır, sonra da döner intikam alır." kâidesine mazhar olur. Onlar da sonra cezasını bulurlar. "

Şunu hadisi şerifi de paylaşmak isterim: 

Ebu Abdullah El-Hakim'in, Müstedrek'inde, Muaz b. Cebel'den rivayetine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur;

"Beyt-i Makdis'in imarı (mamuru), YESRİB'in (MEDİNE'nin) harabının habercisidir. Yesrib'in harabı, Melhamenin (büyük kahramanlık savaşının) habercisidir. Büyük kahramanlık savaşının çıkışı, Kostantiniye'nin fethinin habercisidir. İstanbul'un fethi, Deccal'ın çıkışının habercisidir."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...