"Zalimler için yaşasın cehennem!" sloganı ile tepki gösteren Üstad'ın bu yaklaşımı bizim için model olabilir mi? Müsbet hareket ile nasıl bağdaştırabiliriz? Nur talebelerinin nümayişlere katılmamalarını nasıl izah edersiniz? Bu ifade beddua değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, malum olduğu üzere Üstad Hazretleri hayatını "Eski Said" ve "Yeni Said" olmak üzere iki kısma ayırıyor. “Eski Said” dönemi, ilmi ve siyasi bir yapı ile İslam’a hizmet etmeyi kendine prensip edinmişken, “Yeni Said” dönemi, daha ziyade vehbi ve imani bir mücadeleyi kendine esas edinmiştir. Nur hizmet tarzı daha ziyade Yeni Said döneminin ürünüdür ve bu muvacehede organize edilmiştir.

İkincisi, zulme tepki göstermek esas ve temel bir meseledir. Lakin bu tepkinin şekli ve tarzı zamanlara ve ortamın siyasi ve sosyal yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Savaş meydanında zulme tepki kılıç ile olurken, barışta veya dahilde bunun şekli müspet hareket etmek şeklindedir. Öyle ise tepki gösterme şeklini sadece siyasi bir tarza indirgemek yanlış olur.

Nitekim Üstad Hazretleri “Yeni Said” döneminde müspet hareket ile çok büyük kitlelerin imanını kurtarmıştır. Miting meydanlarında siyasi sloganlar atanlar, acaba kaç kişinin imanının kurtulmasına vesile olabilmiştir. Biz elbette miting yapmak yanlış demiyoruz, lakin her kesimin vazifesi başkadır. Nur talebelerinin vazifesi iman hizmetidir; iman hizmeti de kırılgan ve nazik bir hizmet olduğu için, siyasi mülahazalara alet edilemez.

Üçüncüsü, zulme karşı asayişi bozmadan mitingler vasıtası ile tepki göstermek meşrudur. Lakin kalabalıkları tahrik ve ajite etmek (kışkırtmak) kolay olmasından dolayı, çok dikkat edilmelidir. Malum, dinsizler ve münafıklar boş durmuyor, sürekli ifsat ve tahrikler peşindeler. Müslümanlar bunlara karşı çok dikkatli olmak durumundadır. Belki de bu hassas ve haklı kaygılar yüzünden Nur talebelerini böyle tepkilerin içinde göremiyoruz. Bunu da anlayışla karşılamak gerekir.

Zalimler için yaşasın cehennem; bir temenni veya genel bir beddua ifadesi değildir. "Eğer mazlumun cehennem gibi bir intikamı olmasaydı zalimden nasıl hakkını alırdı? İyi ki cehennem var. Ya Rabbi iyi ki cehennem gibi bir adalet mekanizman var" şeklinde bir sevinç ifadesidir. Bu sözde Cehennemin varlığının nimet olduğuna bir işaret vardır. Beddua değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

aslan22
BİR HOCAMIZ MİTİNG,PROSTESTO,SLOGAN GİBİ ŞEYLER NE PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE NE SAHABELER DÖNEMİNDE NEDE ONDAN SONRA GELEN TABİİN DÖNEMİNDE BİLİNMİYORDU,YANİ BİDAT GİBİ GÖRÜNÜYOR..TABİ BUNU ÜSTAD İÇİN SÖYLEMİYOR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...