"Zaman-ı Âdem’den beri bir kanundan hiçbir fert şüzûz etmemek ve hâricine çıkmamak olamaz. Evvelâ, bu kanun-u tenâsül, mebde’ itibârıyla, iki yüz bin envâ-ı hayvânâtın mebde’leriyle hark edilmiş ve nihâyet verilmiş..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tenasül kanunu", her canlı türünün bir sebep sonuç zinciri ile yaratılmasını ifade ediyor. Bir insanın anne ve babadan doğması bu kanunun bir gereğidir ve bu Hz. Âdem (as) ile başlayan bir üreme kanunudur. Bu kanunun sürekliliği ve devamlılığı, maddeci felsefeyi yanıltarak üremenin -haşa- Allah tarafından değil de sebep sonuç zinciri tarafından olduğu fikrini doğurmuştur.

Üstad Hazretleri bu paragrafta "Halbuki her canlı türünün başlangıcı, yani Âdemi bu kanun eşliğinde değil yoktan yaratılmıştır. Mesela, Hz. Âdem (as) üreme kanununa göre değil, ibda şeklinde yaratılmıştır. Hz. Âdem (as)'ın anne ve babası bulunmadığı gibi, diğer canlı türlerinin de başlangıcı yoktan yaratma ile var edilmişlerdir. İlk tavuk, ilk deve, ilk koyun, ilk keçi, ilk inek yoktan var edilmiş, sonra üreme kanunu ihdas edilmiştir.

Tabiata tapanların iddia ettikleri gibi, canlı türleri bir otomatik üreme ile var oluyor değiller. Her canlı, varlığını Allah’ın irade ve yaratmasına borçludur. Bugün, Allah’ın canlıları belli bir sistem ve kanun ile yaratıyor olması, onların o sistem ve kanun tarafından yaratıldığı anlamına gelmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...