"Zaman" ne demektir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zaman nedir? Nasıl bir şeydir? Aynı anda o nehir içinde her şey akıyor, ama niçin her birine farklı tesirleri oluyor? Çocukları gençliğe tırmandırırken, olgunları ihtiyarlığa, ihtiyarları da ölüme sürüklüyor.

Risale-i Nur’da zamanla ilgili kıymetli değerlendirmeler görürüz. Mesela
“…belki günler adedince muntazam âlemleri zaman ipine asan ve onunla azamet-i kudretini gösteren…”

“Şu âlem-i fena, sermedî manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine taktı.”


Bu iki cümlede zaman bir ip ve şerit olarak nazara verilir. Bu ip ve şeride aynı anda hayalimizin alamayacağı şeyler asılmakta ve takılmaktadır.

“Evet herşeyin bir hakikatı olduğu gibi, zaman dediğimiz, kâinatta cereyan eden bir nehr-i azîmin hakikatı dahi 'Levh-i Mahv-İsbat'taki kitabet-i kudretin sahifesi ve mürekkebi hükmündedir.”

Burada zaman, akıp giden büyük bir nehre benzetilmiştir.
“İşte zaman, (çünki) harekâtın bir rengi, bir levni yahut bir şeridi hükmünde olduğundan, harekâtta câri olan bir hüküm, zamanda dahi câridir.”
Bu cümlede ise zamanın hareketle irtibatı nazara verilmektedir. Zaman, hareketin bir rengi ve şeridi hükmündedir.

“Ruh zâten zaman ile mukayyed değildir.”

“Demek oluyor ki: Bir zaman-ı vâhid, iki şahsa nisbeten birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer.”

Bu ifadelerde de zamanın izafiyetini görmekteyiz. Aynı zaman dilimi farklı durumlardaki kişilere nisbetle farklılaşmakta, birine bir gün iken diğerine bir sene hükmüne geçmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...