"Zamanımızda; yalan ile doğrunun arasındaki mesafe kalkmış, âdeta omuz omuza vermiş." deniliyor. Bu zamanın insanı ile sahabeler kıyaslanabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İçinde yaşadığımız zaman dilimi; hem Kur’an ve sünnet kaynaklarından uzak olması hem yalan ile doğruluğun iç içe geçmesi hem her türlü ahlaksızlığın normal ve yaygın bir şekilde işleniyor olması hem iman zafiyeti, hem ibadetlerin terk edilmesi hem büyük günahların serbestçe işleniyor olması gibi cihetler, bu zamandaki bir insanın sahabeye yetişmesini imkansız kılıyor.

Doğruluk için malını, canını bile hiçe sayan sahabe ile pazarda iki kuruş daha fazla kazanmak için, bazen kırk yalan söyleyen bu zaman insanın mukayesesi elbette mümkün değildir.

İnsanın ruhunda ve terbiyesinde, bulunduğu toplumsal şartların büyük bir etkisi bulunuyor. İnsan bu toplumsal koşularından kendini izole edemez. Yalan ile doğruluğun aynı tezgahta satıldığı, yalan ile doğruluk arasındaki farkın iyice kapandığı bir toplumda, insanın doğruluk abidesi olması çok zordur.

Sahabe toplumunda doğruluk ile yalan arasındaki fark sera ile Süreyya gibi açılmış, doğruluk [Peygamber Efendimiz (asm)] güneş gibi parlamıştır. Böyle bir iklimde böyle bir toplumsal yapıda yalan söylemek âdeta imkansız hale gelmiştir.

Sahabe asrında bütün güzellik ve mükemmellikler Peygamber Efendimiz (asm) ile kana ve kemiğe bürünmüş insanların içinde şöhret bulmuştur. Yani bütün güzellik ve mükemmellikleri hayata geçirip insanların önünde canlı bir levha haline dönüştüren en büyük rehber en azim bir model Peygamber Efendimiz (asm) olmuş.

Bu model ve rehberi en iyi gören ve en güzel bir şekilde gözlemleyip ve en derin bir şekilde idrak ederek onu hayatına geçirenler sahabeler olmuşlar. Yani Asr-ı saadet manevi bir pazar, bu pazarın en gözde ve en parlak metası ise Peygamber Efendimiz (asm)'in sıdkı ve ahlakıdır.

Güzellikleri ve mükemmellikleri soyut bir şekilde düşünmek ile canlı bir örneğini görmek arasında çok fark var. Peygamber Efendimiz (asm) ve onun dönemi güzellik ve mükemmelliklerin canlı taze ve tesirli bir örneğidir. Hiçbir hatip, filozof, evliya ya da alim, bu canlı örnek gibi insanlar üzerinde etki kurumaz. Sahabenin üstünlüğünün bir sırrı da bu noktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...