"Zannederim, bu zamanda erkek çocukların tehlikesi daha çok." Kızların durumu daha tehlikeli gibi, bu ifadeyi yanlış mı anlıyoruz acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gençlik Rehberi'nde, ahir zaman fitnesinin kaynağı kadınlar olduğu konusunda rivayetler vardır. Üstad o konuyu ayrıca işlemiştir.

Fakat burada ifade edilen konu, "Mütedeyyin bir ailede kız çocuğunu büyütmek ve idare etmek daha kolay olmaktadır." mesajıdır. Genelde evde, yanı başımızda ve uyum içinde oluruz. Ama erkekler sık sık dışarı çıkar, baba ile çatışır ve ergenlik döneminde ciddi anlamda sorun kaynağı olurlar. Olaya bu açıdan baktığımızda pedagojik olarak doğruluğunu kabul etmemek mümkün değildir.

Diğer yandan toplumu ifsat eden sadece kadınlar değildir. Kadınları bu hale getirenler de yine erkeklerdir. Feminizm erkekler tarafından ortaya atılan bir akımdır. Nitekim Üstad da kadınları istismar eden bir komiteden bahsediyor. Kadın iç dünyalarını kıyametleri ile temsil ettikleri için daha çok göze batıyorlar. Eğer erkeklerin de böyle bir durumu olsa idi, ortaya başka bir manzara çıkardı.

"Âsım Bey gibi senin de bir kız evlâdı dünyaya gelmesi, meşrebimizde en mühim esas şefkat olduğu cihetiyle ve şefkat kahramanları kızlar olduğundan ve en sevimli mahlûk bulunduğundan, daha ziyade tebrike şâyansınız. Zannederim, bu zamanda erkek çocukların tehlikesi daha çok. Cenâb-ı Hak onu sizlere medar-ı tesellî ve ünsiyet ve evinize küçük bir melâike hükmüne getirsin. 'Rengigül' ismi yerine 'Zeynep' olsa, daha münasiptir."(1)

Risale-i Nurda belirtilen bu hüküm, genelgeçer bir hüküm olup doğruluğunu yitirmeyen bir hükümdür. Bazı zamanlarda istisnai bir durum olarak, kız çocuklarının daha çok tehlikeye maruz kalması da, bu genel hükmü bozmaz. Bu yüzden istisnai hükümler, genelgeçer hükme bir zarar vermez denilmiştir.

Kız çocukları fıtraten ve toplumsal yapı olarak erkekler gibi her ortama ve her zemine giremezler. Bu da onları bir parça günahlara karşı izole ediyor. Mesela kız çocukları gecenin bir saatinde kalkıp kahve ya da kafelere gidemezler. Ama erkek çocuğun bu hususta önü açıktır. Dolayısı ile erkeğin günaha girme riski daha fazladır. Aile ne kadar da asri olsa, kız çocuğunu erkek çocuğu gibi serbest bırakamaz.

Bazı ar damarı çatlamış ekstrem tipleri dikkate alarak, bu genel hükme itiraz etmek yanlış olur. Önemli olan toplumun genel eğilimi ve genel durumudur ki; bu da Risale-i Nuru teyit etmektedir. Tinercilerin, eroincilerin, alkoliklerin, hırsızların kahir ekseriyetinin erkekler olması meseleyi takviye etmektedir...

(1) bk. Barla Lahikası, (268. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...