"Zaruriyatı terk eden ve hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih eden ve felsefe-i maddiye ile alude olanlardan olan o meylü’t-tevsi ve irade-i içtihad, vücud-u İslamiyeyi tahrip ve boynundaki şer’î zincirini çıkarmaya vesiledir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dinin emir ve yasaklarını yerine getirmeyen sefih bir adamın, içtihat gibi tali (iman, farz, büyük günahlar gibi konulara nisbeten ehemmiyetsiz) olan hususlardan dem vurması, çok saçmadır, manasızdır.

Dünya hayatını ahirete tercih eden bir adamın, içtihat gibi ahireti imar etmeye yönelik konulardan söz etmesi akıl dışıdır.

İçtihat, dini daha mükemmel yaşamak içindir; dini sulandırmak ve dünyaya uydurmak için değildir.

Aklı, kalbi ve duyguları materyalist felsefe ile sarsılmış ve dağılmış insanların içtihada heveslenmelerinden evvel imanlarını tecdid etmeleri gerekir. Yoksa bu tarz hastalıklı zihinler dine hizmet ediyorum zannı ile dini tahrip ederler.

Netice olarak, dinin emirlerini yapmayan, dünyayı ahirete tercih edip akıl ve kalbi maddeci felsefe ile sersemleşmiş insanların, içtihat gibi dini takviye ve tekmil eden konulardan dem vurması sapkınlıktır.

İçtihat, emir ve yasakları eksiksiz yerine getiren, ahireti dünyaya tercih edip, imanı tahkiki, ilmi içtihat seviyesinde olan insanların işidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...