"Zaruriyattan nazariyat istintac olunur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zaruriyattan nazariyyatın istintac olunması; bir mantık kaidesidir. Bu kaide ile Üstadımız kainattaki nizam ve intizama delil ve bürhan çıkartmaktadır.

Mesela çarpım taplosu bir zaruriyattır. Bunun bilinmesi esastır. Bu bilindikten sonra, bununla alakalı bir çok matematiksel meseleler çıkartılır, yapılır ve halledilir.

Mesela harfler, onları bilmek ve öğrenmek bir zaruriyattır. Harfler bilindikten sonra milyonlarca cümleler ona istinaden yazılabilir.

Aynen bunun gibi; kainatta tevhit, rahmet, adalet, hikmet vs. gibi hususiyetler zaruriyattır. Yani bunlar herkes tarafından bilinen, kabullenilen ve tasdik edilen hakikatlerdir. Bunlar bilindikten ve kabullenildikten sonra, furuata taalluk eden cüz-i ve izah edemediğimiz ve ihata edemediğimiz meseleler; alemde ve itikatta bir boşluk, bir eksiklik ve bir kusur oluşturmaz. Dolayısıyla yukarıdaki mezkür hakikatlerle bağdaşır ve paralellik arz eder.

Ayrıca, bu külli zaruriyat ve hakikatlerle insanlar, kendi alemlerinde her şeyle ilgili ve alakalı hikmet, maslahat, rahmet, adalet meseleleri ve kaideleri çıkarabilirler. Onlarla; yani nazariyatla maddi ve manevi olarak inkişaf ederler, gelişirler ve bu asrın teknolojisini ve faydalı medeniyetini böylece meydana getirirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...