Block title
Block content

"Zaten Üveysî bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Âzamdan (k.s.) ve Zeynelâbidîn (r.a.) ve Hasan, Hüseyin (r.a.) vasıtasıyla İmam-ı Ali’den (r.a.) almışım..." Hz Üstad'ın Hz. Ali'den aldığı hakikat dersi nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın manevi alemde Hazreti Ali (ra)’dan aldığı hakikat dersi Risale-i Nurlardır denilebilir.

Çünkü İmam-ı Ali (ra) bazı risalelerin ismine bile işaret ederek, nasıl hareket edilmesi gerektiğini ifade etmiş. Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı kitap incelenirse, bu manevi feyiz ve muhaverenin keyfiyeti tam anlaşılır.

"Medar-ı kusur ve işkâl olan bu beş sebeple beraber, bu risalenin öyle bir ehemmiyeti var ki, İmam-ı Ali (r.a.) kerâmât-ı gaybiyesinde bu risaleye, 'Âyet-i Kübrâ' ve 'Asâ-yı Mûsâ' namlarını vermiş Risale-i Nur'un risaleleri içinde buna hususî bakıp, nazar-ı dikkati celbetmiş. (HAŞİYE) El-Âyetü'l-Kübrâ'nın bir hakikî tefsiri olan bu Âyetü'l-Kübrâ Risalesi, Hazret-i İmam'ın (r.a.) tâbirince, 'Asâ-yı Mûsâ' nâmında Yedinci Şuâ kitabıdır."

"HAŞİYE: Evet, İmam-ı Ali’nin (r.a.) Âyetü’l-Kübrâ hakkında verdiği haberi, tam tamına Denizli hâdisesi tasdik etti. Çünkü, bu risalenin gizli tab’ı, hapsimize bir vesile oldu. Ve onun kudsî ve çok kuvvetli hakikatının galebesi, beraat ve necatımıza ehemmiyetli bir sebep oldu. Ve İmam-ı Ali (r.a.) keramet-i gaybiyesini gözlere gösterdi ve hakkımızdaki وَبِاْلاٰيَةُ الْكُبْرٰى اَمِنِّى مِنَ الْفَجَتْ duasının kabulünü ispat etti."(1)

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 37 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 673 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...