"Zâtında gayet kemaldeki ahlâk-ı hamîdesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesini,.." cümlesini açıklar mısınız; "ahlak" ile "seciye" arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Seciye: Kelime olarak; huy ve karakter manalarına geliyor. Ayrıca huy güzelliği ve ahlâkın durumuna işaret eden bir kelimedir.

Ahlak: Kelime olarak; huy ve tabiat manalarına geliyor. Istılah olarak ise; insanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları manasına gelir. Ayrıca cemiyetin iyi ya da kötü saydığı kural ve kaideleri inceleyen ilim dalıdır.

Ahlak genel ve kuşatıcı bir tabir iken, seciye daha çok bir kişinin kişisel eğilimleri anlamına geliyor.

Peygamber Efendimiz (asm) hem kişisel seciyesi noktasından, hem de toplumu doğruya ve güzele götüren genel ahlak kurallarını tesis etme noktasından; en zirvede bir yerdedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...