"Zehirli bir bal hükmünde olan gayr-ı meşru dairedeki gençliğin sefahatkârâne zevkleri, hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan imanı kaybettiği için..." Günaha dalan gençler imanlarını kaybetmiş mi oluyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri İkinci Lem’ada "Her bir günah içinde küfre giden bir yol var." buyurarak, bu hakikati misâllerle açıklar.

İnsan fısk ve günah vadisinde ilerledikçe bu menhus yolculuğa alışır; ona tiryaki olur. İnsana her türlü çirkin işleri yaptıran, onu günah bataklığına sürükleyen şeytan; “Artık senden adam olmaz, Allah bu kadar büyük günahları affetmez.” diyerek, ona tövbe kapısını kapatmak ister.

Allah Resulü (asm.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:

“Kul, bir günah işlediği zaman, kalbinde bir kara leke hâsıl olur. Tövbe ettiğinde kalp temizlenir, parlar.”(1)

Şeytanı dinleyen ve nefsine mağlup olan insan, kusurunu görmek istemez; görse de avukat gibi kendini savunur. Günah bataklığına dalan insan tövbe ve istiğfar etmezse, bu hal onu inkâra kadar götürebilir.

Günahlara müptela olan bazı gençler; “Yaşımız genç, ileride tövbe ve istiğfar ederiz.” deyip kendilerini avuturlar. Hâlbuki ecel gizlidir, ne zaman geleceği belli olmaz. "Erteleyenler helak oldu."(2) hadîs-i şerîfi bu noktada büyük bir ikazdır.

İnsan âciz ve zayıf olarak yaratıldığı için, nefis, şeytan, kötü arkadaş ve muhitin de tesiriyle bazen istikametten sapabilmekte ve günahlara dalmaktadır.

Hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

"Günah işlediğin zaman, karşılığında onu mahvedecek sevap işle!"(3)

Evet, rahmeti nihayetsiz olan Allah, kendisine şirk koşulmasından başka bütün günahları affedebileceğini beyan etmiştir. Bir mümin, işlediği günahları hafife almaz ve helâl görmezse, imandan çıkmaz. Tövbe etmeden ölse de imanlı ölmek şartıyla Allah dilerse onu affedebilir. Cenâb-ı Hak, şirk üzere ölenlerden başka, küçük ve büyük günahları kulun tövbe etmesiyle affedeceğini şöyle ifade buyurmaktadır:

“Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar.” (Nisa, 4/116)

Dipnotlar:

(1) bk. İbn Mâce, Zühd 29.
(2) bk. Müsned, 1/129; Mecmau’z-Zevaid, 5/172.
(3) bk. Gazali, İhya, 4/65.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şehrayin

Cenab-ı Hak bizleri günahlardan ve günahların çirkin arkadaşlığından uzaklaştırsın amin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...