Block title
Block content

"Zemin ile gökler, bir hükûmetin iki memleketi gibi birbirine alâkadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır..." cümlelerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir evin zemini ile çatısı arasında nasıl bir şiddetli ilişki ve gereklilik bağı varsa, aynı şekilde yeryüzü ile sema dairesi arasında de benzer hatta daha şiddetli bir ilişki mevcuttur.

Üstad Hazretleri bu ilişkiye ışık, ısı, yağmur ve rahmetin sema dairesinden zemin dairesine gelmesini örnek olarak veriyor. Zeminden de sema dairesine dualar, ibadetler, teşekkürler hatta ruhu cesedine galip ise bedenen çıkmalar oluyor. Miraç mucizesi bunun en büyük ve güzel bir misalidir.

Dünya içinde yaşayanlardan peygamberler ve evliyalar nefis ve cesetlerini tam terbiye edip tam bir nuraniyet kazandıkları için, onların cesetleri normal insanların cesetleri gibi zaman ve mekan ile kayıtlı, hantal bir yapıda değildirler. Onların mübarek cesetleri mübarek ruhları gibi nurani ve hafiftirler, bu sebeple maddi kayıtlardan da azadedirler. Bundan dolayı peygamberler ve evliyalar cesetleri ile beraber semanın dairelerine çıkıp seyahat edebilirler. Peygamberlerin ve evliyaların ağırlıklarını bırakması, cesetlerinin manevi bir terbiye ile nuranilik kazanıp maddi kayıtlardan kurtulması anlamındadır.

Dünyada yaşayan diğer insanlar da ölüm ile maddi cesedini çıkarıp sema dairesine çıkarlar, tabi ehl-i iman ise. Yani iman ehli bir mümin salih bir kimse ise, ölünce ruhu serbest kalır ve sema dairelerinde seyeran eder. Burada şunu anlıyoruz ki, sema dairelerine çıkmak ve gezmek  için latif ve hafif bir mahiyete sahip olmak gerekiyor. Latif ve nurani bir mahiyet ya yartılış olarak olur ya da kesb-i iman ve riyazet ile mümkündür. Mesela cinler yaratılış olark hafif ve latif varlıklar olduğu için sema dairelerine yükselebilirler. Evliyalar da kesb-i iman ve riyazet ile cesedi latifleştirip çıkıyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...