"Zemin yüzünde parlayan bütün cam parçalarında ve su katrelerinde ve karın şişeciklerinde, belki havanın zerrelerinde birer hakikî güneş bulunmak lâzım gelir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem nasıl ki bulutsuz gündüz ortasında güneşin deniz yüzünde, bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü gibi ve aksi müşahede edildiği halde güneşi inkâr etmek ne derece acip bir divanelik hezeyanıdır. Çünkü, o vakit birtek güneşi inkâr ve kabul etmemekle, katarat sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakikî ve bil'asâle güneşçikleri kabul etmek lâzım geliyor."(1)

Güneşin yansıması parlak şeyler üstünde görünür. Mesela, aynayı güneşe tuttuğumuzda güneş aynanın içine yansır. Aynaya bakan adam aynadaki güneşin yansımasını güneşe vermez ise, aynanın içinde bir güneşin olduğunu tasavvur etmek zorundadır ki bu tam bir cehalet olur.

Aynı ölçü ayna gibi yüzeyi parlak ve yansımaya uygun diğer varlıklar içinde geçerlidir. Su damları, kar tanecikleri de bir yönü ile ayna gibidir, güneşin ısı ve ışığını yansıtıyorlar.

Güneş, bütün parlak ve şeffaf şeyler üstünde tecelli edip yansır. Yansıdığı şeyin üstünde de ışığı ve ısısı belirir. Bu da o ışık ve ısının güneşten geldiğinin bir delili bir vesikasıdır. Şayet o parlak şeyler üstünde beliren ısı ve ışığı güneşten kabul etmezsek, o zaman o şeylerin içinde hakiki ve bizzat küçük bir güneşçiğin olduğunu kabul etmemiz gerekir.

Bu da bir güneşe bedel milyonlarca güneşi kabul etmemiz anlamına gelir ki, bu deli saçmalığıdır. Yani bir tek güneşi kabul etmeyen parlak ve şeffaf şeyler adedince hakiki güneşleri kabul etmek zorundadır; bu da şirkin en ahmakça olanıdır.

Yani bir tek Allah’ı kabul etmeyen, zerreler adedince ilahları kabul etmesi gerekir. Zira her bir zerrede ilahi isimler tecelli olarak temerküz edip yerleşmiş. Güneşin yedi rengi nasıl bir ayna içinde yansıma olarak yerleşmiş ise, Allah’ın yedi ezeli sıfatı da bir zerre içinde tecelli olarak yerleşmiş. Bu yedi ezeli sıfatın tecellisini Allah’tan koparırsak, o zaman o zerrenin ilah olduğunu kabul etmemiz gerekir ki bu çok aptalca bir yaklaşım olur.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...