"Zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak ki, kemâl-i nizam ve mîzan ve rahmet ve hikmetle bir dest-i gaybî tarafından emr-i kün feyekûn tezgâhından gelen ayrı ayrı anahtarlarla açıyor." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meselâ, hadsiz o hazine ve ambarlardan yalnız buna bak ki, herbiri bir koca ağacın veya bir parlak çiçeğin cihazatını ve mukadderatının programını taşıyan küçücük mahzencikler olan çekirdekler ve tohumların anahtarları elinde bulunan bir Mutasarrıf-ı Hakîm, bir çekirdeğin kapıcığını 'Uyan!..' emriyle ve irade anahtarıyla tam mizan-ı nizamla açtığı gibi, zemin hazinesini dahi yağmur anahtarıyla açarak, mahzencikleri ve nebatatın nutfeleri olan bütün habbeleri ve hayvanatın menşeleri ve kuşların ve sineklerin su ve havadan nutfeleri olan bütün inkişaf emrini alan katreler mahzenciklerini beraber, hatâsız açtığı vakitte, kâinatta küllî ve cüz'î, maddî ve mânevî bütün hazine ve depoları hikmet ve irade ve rahmet ve meşîet eliyle herbirine mahsus bir anahtarla açtığını bilmek ve görmek istersen, senin bir nevi mahzenciklerin olan kendi kalbine ve dimağına ve cesedine ve midene ve bahçene ve zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak ki, kemâl-i nizam ve mîzan ve rahmet ve hikmetle bir dest-i gaybî tarafından emr-i kün feyekûn tezgâhından gelen ayrı ayrı anahtarlarla açıyor. Bir dirhem kadar bir kutucukdan bir batman, belki bazan yüz batman taamları kemâl-i intizamla çıkarıyor, zîhayatlara ziyafet veriyor."(1)

İnsana sunulan bütün ikram ve nimetler malum sebeplerin eli ile gönderiliyor. Şayet insan bu nimet ve ikramları kendi gücü ve iradesi ile almaya kalksa, en küçük nimete bile eli yetişmez, çünkü o nimetlerin üzerinde sebeplerin kilidi vurulmuş. İnsan bu kilitleri açmadan o nimete elini uzatamaz.

Mesela, insan kendi güç ve iradesi ile buğdayı elde edemez. Çünkü buğdayı elde etmek için toprak, hava, su ve güneş gibi kilitleri açmak gerekiyor. Bu kilitler açılmadan buğdaya ulaşılamaz. Yani toprağın içindeki vitamin ve minareleri toplamak, havayı istihdam etmek, güneşi o mizanlı mesafeye asmak, yağmuru vaktinde yağdırmak, insan için açılması mümkün olmayan birer kilit birer anahtardırlar. Bu kilitleri açıp buğdayı bahşedecek ancak ve ancak her şeyi elinde ve dizgininde bulunduran nihayetsiz bir kudret olabilir.

Bütün nimetlere bu cihetle bakılabilir. Evet, kainat bütün haşmet ve nimetleri ile künfeyükün tezgahında işlenen birer mahsul gibidir. Bu tezgah olmadan, yani Allah’ın sonsuz havl ve kudreti olmadan insan bu nimetlerin birisine bile erişemez ve istifade edemez demektir.

(1) bk. Şualar, On Beşinci Şua, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...