"Zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi, o zerrelere vazife görmek ... Bir nevi beka veriyor, baki bir âleme gitmeye hazırlattırıyor." Zerreler bedenimizde sürekli yenileniyor. Baki âleme hangi zerreler gidiyor ve nasıl beka buluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem hayat, bu kâinatın tezgâh-ı azamında öyle bir istihale makinesidir ki, mütemadiyen, her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Ve zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi, o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Âdeta Zat-ı Hayy ve Muhyî, bu makine-i hayat vasıtasıyla, bu karanlıklı ve fâni ve süflî olan âlem-i dünyayı lâtifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, bâki bir âleme gitmeye hazırlattırıyor." (Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Beşinci Nükte)

Allah’ın Hakim ve Hafiz isimleri ve muktesit özelliği kâinatta ki her bir şeyin korunmasını ve en verimli bir şekilde değerlendirilmesini iktiza ediyor.

Evet, Allah Adl'dır ve bu isim gereği muktesittir: Bu isim dengeli yaratmayı, ölçülü üretimi ve iktisadı gerektirir. İsraf etmemeyi, verimli kullanmayı ve geri dönüşümü sağlamayı icap ettirir. Geri dönüşüm ve zayi etmemek iktisat ve hikmetin en önemli bir kaidesidir.

Bu açıdan bakıldığında türler ve bireyler birer platform olup eşya, bu platformlar üzerinde sergilenip ve işletilip bir gaye ve amaca hizmet ettikten sonra başka modeller üzerinde gösterilmek üzere geri dönüşüme gönderilir. En sonunda kıyamet kopar ve bu eşyalar tekrar beka aleminde geri dönüşüme sürülecektir. Bu hususa,

"İşte, şu mevt ve sekeratla, Kadîr-i Ezelî kâinatı çalkalar; kâinatı tasfiye edip, cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevadd-ı münasebeleri başka tarafa çekilir; âlem-i âhiret tezahür eder." (Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat)

ifadesiyle bu hakikate işaret edilmiştir.

Yani insan bedeninde çalışıp görev alan her bir zerre bir yönü ile beka alemine daimi ve demirbaş olmak üzere sevk ve idare olunuyorlar. Burada hangi zerre demek yanlış olur. Bu konuya Allah’ın Hakim ve Hafiz isimleri karar verecektir. Zira Adl (Adil olan, ölçülü yaratan) ve Vefiy (yarattığı mahlukatına vefalı olan) olan Allah, küçük bir kırıntıyı bile boşa harcamaz ve zayi etmez.

Hazırlanma ibaresinde şöyle bir nükte var: insan bünyesinde seyreden her zerre aynı değerde aynı mevki ve makamda olmayacaktır. Zira beyin ve kalp gibi yerlerde istihdam olunan zerreler daha yüksek bir mevki ve makamda oluyorlar ki, bu kâinatta cari olan ıstıfa (seleksiyon) ve terakkinin bir gereğidir. Kâinatta her şey mükemmele ulaşmak üzere tahrik ve terakki ettiriliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muratkul

Burada insan bedenindeki hücreler yenileniyor eski hücreler nurlanmıştı fakat yenilenince bu nurlanan hücreler nerede istimal ediliyor veya bunlar ne olacak tekrar dirilişte bu ilk hücreler ne olacak 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İlahi hikmet bu nurlanmış hücreleri ebedi alemde bir şekilde değerlendirip istihdam eder. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...