Block title
Block content

Zerre Risalesi'nde, zerrelerin hem "bismillah" hem de "elhamdullilah" dediğini öğreniyoruz. Zerreler nasıl "bismillah" ve "elhamdulillah" diyorlar?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lisanı hâl ve kal olmak üzere iki türlü konuşma vardır. Lisan-ı kal, bir şeyi düşünerek ve konuşarak söylemektir. Mesela, iki insan bir araya geldiği zaman, halini ve derdini konuşarak anlatırlar.

Birde hal dili ile konuşmak vardır. Yani hâli ve durumu ile karşı tarafa bir şey aktarmak ve anlatmaktır. Mesela, trafik lambaları avazı çıktığı kadar insanlara durun veya geçin diye bağırmazlar, hal dili ile, yani cansız ve şuursuz renkler ile yol gösterirler. İletişim ve konuşmak ya da bir hakikati ifade etmek sadece konuşmak ile olmaz. Bunun dışında cansız ve şuursuz varlıklar canlı ve şuurlu varlıklar gibi  hal dili ile çok şeyleri ifade edip  ispat edebilirler.

Şimdi kainatta ne kadar canlı veya cansız varlık varsa, hepsi ya hal dili ile ya da kal dili ile Allah’ın varlığına ve birliğine şahitlik ediyorlar ve onu zikredip tesbih ediyorlar. Bunun en güzel ifadesi ise cansız ve dilsiz olan atomların canlı ve şuurluların yapamayacağı vazifeleri görmesidir. Bugün fennin beyanı ile atomlar o kadar mükemmel bir vazife ve işlere mazhar oluyor ki, zerre kadar aklı olan o atomun arkasında Allah’ın kudret elini görür ve o atomun hal dili ile Allah’ı zikrettiğini ve "bismillah" ile başlayıp "elhamdülillah" ile bitirdiğini  anlar. 

Hatta insan Allah’ı bir dil ile zikrederken, atom ve zerreler bin dil ile Allah’ı zikredip ispat ediyorlar. Atomların dili hal dilidir, tıpkı trafik lambalarının gece gündüz hal dili ile konuşması gibi. Atomlar hal dili ile sürekli Allah’ı zikredip  ifade ediyorlar.

Bir elma, üzerindeki renk tonu ile Allah’ın Musavvir ismine sahip olduğunu ihtar eder, mideye rızık olarak indiğinde Allah’ın Rezzak olduğunu gösterir, tadı ile Allah’ın Rahim ve Kerim olduğunu ifade eder ve bunun gibi daha çok isimleri hali ile bize bildirir ve bize ispat eder ve böylelikle manen zikreder.

Diğer bir bakış açısı olarak, cansız olan mevcudatın Allah’ı tanıyıp bilmesi, hatta tesbih ve zikretmelerini iki şekilde anlamak mümkündür.

Birisi: Allah kainatta her bir mevcudata bir vekil ve nazır melek tayin etmiştir. O mevcudun üstünde tecelli eden isim ve sıfatları okumak ve onun hal dili ile ettiği tesbih ve zikri Allah’a takdim etmek görevi vekil meleğe aittir. Bu meleklerin bu mevcudata  vekil olarak onların  namına Allah’ı tanıyıp zikretmeleri mümkündür. Cansız mahlukatın canlı gibi, şuursuz canlıların da şuurlu gibi  tasvir edilmesi bu manaya gelebilir.

İkincisi: Cansız ve şuursuz  varlıkların insan gibi bilmek ve tanımak  tarzında değil de  kendilerine mahsus bir şekilde bilmesi ve tanıması  olabilir. Bu hikmet-i İlahiden uzak değildir. Cansız ve şuursuz  mevcudat nasıl hal dili ile Allah'ı tesbih edip zikrediyor ise, kendilerine mahsus bir dil, ya da şuur ile Allah’ı bilip tanıyabilirler. Mahiyetini bilememiz, olmadığı anlamına gelmez.

 Nitekim Kur’an’ın çok ayetlerinde şuurun alametleri hükmünde olan tesbih ve zikir, cansız varlıklara izafe edilmiştir.

Bu ayetlerden bazıları şunlardır:

"Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmiştir. O, Aziz'dir, Hakîm'dir."(Hadîd, 57/1).

"Yedi gök, arz ve bunların içinde bulunanlar, O'nu tesbih ederler. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, Halîm'dir, çok bağışlayandır."(İsrâ, 17/44).

Bismillah ve hamd kulluğun simgesi ve başlı başına bir ibadet olduğuna göre, sadece insana has bir olgu değildir. Bu yönüyle kainattaki bütün mahlukat onunla ilgilidir. Toprağın bağrına atılan bir tohum, çatlamak, başını topraktan çıkarmak ve güneşe doğru filizlenmek için "bismillah" der. Ama biz onun dilini anlamayız. Yumurtaları üzerinde yatan kuş, yavruları için "bismillah" der kendi lisanıyla. Ağaçlar, mevsimi geldiğinde meyve vermek için "bismillah" derler. Ama insan bunun farkında değildir. İşte müminin kainata bakışı budur ve bu şekilde olmalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Maksat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 5324 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

tilmizz
Allah razı olsun.. mevcudatın; Allahın ilmi ezelisinin programı ve irade -i ezelisinin tercih ve kudret-mutlakasının icadı ile tekvini emirlere itaatleri onların Allah namına hareketleridir ki bu onların "bismilah" demelerini gösterir. hem eşya mazhar olduğu isimleri zikr etmekle lisan- mahsusu ile Allahın adını anmaktadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
drerkan
Zerreden gezegenlere kadar bütün mevcudat kendi ekseni etrafında ve birbiri etrafında mevlevi gibi dönüyor. Hz. Mevlananın semasıda hal diliyle bir zikirdir,zerreler gibi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...