Block title
Block content

Zerrelerin inşasının iki ihtimalinden ikincisi olanda; ülfet misalinin abes ve sadece acbü'z-zenebten ibaret olduğu, şeklinde ifade etmek doğru olur mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Haşirde, cesetlerin inşası ve yeniden dirilmesinin nasıl olacağı konusunda iki görüş vardır.

 Birinci görüş:  İnsanın bedeni, bir kışla veya bir mektep gibidir. Orada talim gören zerreler, birbirleri ile bir ünsiyet ve ülfet etmesinden, ölüm ile dağılsalar, her biri bir tarafa gitseler de, kışlada istirahat için dağılmış taburu bir boru sesi ile toplamak gibi, İsrafil (as)’in sura üflemesi ile o dağılmış zerreler tekrar kışlaları hükmünde olan cesetlerine dönerler ve vazife başına gelirler denilmiştir.

İkinci görüş ise: İnsanın kuyruk sokumu denilen yerinde, acbü'z-zeneb denilen tohum gibi esas bir zerresi vardır.  Bu zerre, uçağın kara kutusu gibi zarar görmeyecek bir sağlamlığa ve mahiyete sahiptir. Allah bu asıl ve esas olan tohum gibi zerreden tekrar insanın cesedini inşa eder. Tıpkı bir damla sudan, başlangıçta insanı inşa etmesi gibi.

Her bahar mevsiminde milyonlarca tohumdan ceset inşa eden ve gözümüz önünde sürekli provaları yapılan bu inşa hakikati gayet aklidir. Bugün fen ilmi, insanın, gözle görülemeyecek kadar küçük spermlerden olduğunu ifade ediyor. Bu sperm ile o esas zerre arasında hiçbir fark yoktur. Onu ondan yapan bir kudret, şunu bundan yapamaz mı? Cesetler haşir meydanında inşa olunacak.

Bu iki görüşten ikincisi, Risale-i Nur meslek ve meşrebine daha yakın ve uygun olmasından, biz ikinci görüşü esas alıyoruz. Üstad Hazretleri de  zaten İşaratü'l-İ’caz'da buna işaret ediyor. 

"Arkadaş! Zahire nazaran, haşirde, ecza-yı asliye ile ecza-yı zaide birlikte iade edilir. Evet, cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan herbir cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu, ona işarettir. -1- Fakat tahkike göre, nebatatın tohumları gibi "acbü'z-zeneb" tabir edilen bir kısım zerreler, insanın tohumu hükmünde olup, haşirde o zerreler üzerine beden-i insani neşv ü nema ile teşekkül eder."(1)

Birinci görüşe zahir  ikinci görüşe tahkik ifadesi,  ikinci görüşün daha kuvvetli olduğuna işaret ediyor. İlk görüşe abes demek alimlere hürmetsizlik olacağı için, biz ikinci görüşü kabul ediyoruz demek daha güzel ve isabetli  bir ifade olur diye düşünüyoruz.

(1) bk.  İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 4. Ayetin Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 4. âyetin tefsiri | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1686 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...