"Zevâl-i lezzet elem olduğu gibi, zevâl-i elem dahi lezzettir." ifadesini açıklayabilir misiniz? Bu genel bir kaide midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zeval; yok olmak anlamındadır. Elemin bitmesi, lezzeti netice veriyor. Lezzetin bitmesi ise elemi sonuç veriyor.

Mesela; sevdiğimiz bir yakınımıza kavuşmak lezzet ve mutluluk vermektedir. Ancak aynı kişiden ayrılmak elem vermektedir. Bu elem, lezzetin bitmesinden kaynaklanan bir elemdir.

Ve keza; bir hastalığa veya musibete yakalanmak elem ve sıkıntn verici bir olaydır. Ancak aynı hastalık ve sıkıntının sona ermesi, bize bir sevinç ve mutluluk hali vermektedir. Bu sevinç ve mutluluk, hastalık ve musibet eleminin yok olmasıyla ortaya çıkmaıtadır.

Zeval-ı elemin lezzet olması bütün canlılar âlemi için geçerlidir. Bir hastalıktan şifa bulmanın lezzetini bütün canlılar tadarlar ve bundan kendilerine göre bir sevinç, bir ferah duyarlar. Zeval-i lezzetin elem olması ise akıl sahipleri için geçerlidir. Diğerleri, lezzetin ne gelmesini, ne de gitmesini düşünecek halde değildirler. Onlar sadece hazır zamanda tattıkları lezzetle zevk duyarlar, onun gitmesiyle çok kısa süren bir elemleri olsa da bunu uzun süre düşünecek halde değildirler.

Kâmil müminlerin halleri daha başkadır. Onlar bütün hayrın Allah’ın elinde olduğunu bilir, Ondan gelen her şeyi güzel görürler. “Esmâ-i hüsnânın hepsi güzel olduğu gibi, bunların bütün tecellileri de güzeldir.” diyerek Kahrın da hoş, lütfun da hoş.” makamında yaşarlar. Bunun en yakın örneği Üstat Hazretlerinin hayatında görülmektedir. “Kadere iman eden, elemden emin olur.” hakikatini bütün ömründe değişmez düstur yapan Üstadımız, başına gelen her türlü musibette inayet-i İlahiyenin bir cilvesini aramış ve hiç ümitsizliğe düşmeden davasını gönüllere mal etmeye muvaffak olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

halili
Hocam bana bu bakış açısı pek mantıklı gelmiyor; şöyle ki, olumlu ve lezzetli bir durumdan alınan lezzetin bitmesiyle oluşan eleme rağmen pişman olmayıp tekrar lezzeti talep ediyor.... aynı şekilde aldığı acılı olumsuz bir durumun sona ermesinden gelen hafiflik ve lezzete rağmen insan tekrar o acıya maruz kalmak istemiyor... buda yukardaki görüşün tutmadığını gösteriyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Burada insanın talep etmediği elemdir elemin zevalinden gelen lezzet değildir. Lezzeti şiddetle talep etmesi de lezzetin kendisinedir zevalinden doğacak elemi düşünmek istemiyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
halili
yani, sevinç ve mutluluk veren olayların verdiği lezzet zevalindeki elemden çok ağır bastığı için sevinç ve mutluluk veren olayları talep etme hükmü bozulmuyor.. aynı şekilde, hastalık musibetler gibi olayların verdiği elem zevalindeki lezzetden çok daha ağır bastığı için hastalık ve musibet gibi olayları istememe hükmünü bozmuyor. Neticede lezzetli olaylar talep ediliyor, elemli olaylar talep edilmiyor; olması gerekende budur zaten.?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hastalandığında bu manayı düşün teselli ol anlamında söyleniyor. Yoksa kimse hastalanmayı istemez. Haram ya da gafletli bir lezzetinde bitmesinden sonra gelen maddi ve manevi elemi düşün ona yaklaşma deniliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...