Zevi’l-ervah denilenler, ölenlerin ruhlarından farklı mı, bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler, nuranî ve latif mahlûkturlar. Onların da kendine mahsus bir hayatları vardır. Lakin insanlardaki gibi yemek ve içmek ile devam eden bir hayat değildir. Meleklerin hayatları mahiyet ve nuraniliklerine münasip bir şekildedir.

“Ruhaniyet” mefhumunu iki şekilde anlamak mümkündür.

Ruhaniyet mefhumu cismaniyata mukabil olarak kullanılır. Gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz taş, ağaç, kuş gibi şeyler cismanî varlıklardır. Cinler ve melekler ise ruhanî varlıklardır. Vefat edenler, cismanî hayatı bırakıp ruhanî hayat mertebesinde hayatlarına devam ederler. Buna göre “ruhaniyat” mefhumu melekleri, cinleri ve vefat edenlerin ruhlarını içine alır.

İnsanda hayat, ruhun bir sıfatıdır, yani ruha ait bir cevherdir. Meleklerin de kendine mahsus bir hayatı vardır. Ölen insanların ruhu da hayatlıdır. Zaten hayat ruhun bir vasfı ve cevheri olduğu için, insanın bedeni ölse bile, ruhu bakidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...