"Ziakıl", "zişuur", "ziruh" ve "zihayat" ifadelerinin anlamları nedir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zihayat, hayat sahibi manasına gelen geniş bir kavram olup bitkileri, hayvanları, cinleri, melekleri ve insanları kapsamı içine alır. Zira hayat, hem bitkilerde, hem hayvanlarda, hem cinlerde, hem meleklerde ve hem de insanlarda olan bir şeydir.

Zişuur ve ziakıl kavramı, şuur sahibi ve akıl sahibi manalarına gelir; hayata nispetle biraz daha dar ve özel bir alanı vardır. Sadece insanlara, meleklere ve cinlere mahsustur. Hayvanlarda akıl ve şuur melekesi yoktur. Onlar hayatlarını sevki İlahi ile devam ettirirler. Yani Allah hayvanlara şuura bedel, ne yapacaklarını ilham suretinde bildiriyor.

Ziruh ruh sahibi varlıklar anlamına geliyor. İnsanlarda, meleklerde, cinlerde ve hayvanlarda her bir ferdin kendine özgü bir ruhu bulunuyor. Bitkilerde ise kanun-u teşekkül (oluşum prensibi) şeklinde yani genel ve anonim bir ruh bulunuyor. Mesela elmanın kendine özgü oluşum prensibi elma türünün genel ve anonim bir ruhu oluyor. Hatta elmanın kendi içindeki cinsler de ayrı birer ruha sahiptirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ruhsar
Hayvanlarda şuur yoksa nasıl yaptıkları işlerden lezzet alıyorlar. Bediüzzaman Hazretleri lemalar eserinde 13. notada hayvanların sa'yi amelden lezzet aldıklarını söylüyor. Bunu açıklar mısınız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Lezzet almak için akıllı olmaya ve şuur sahibi olmaya gerek yoktur. Deli insanlar da yediklerinden ve içtiklerinden lezzet alırlar. Ama ilmin lezzetini almazlar. Hayvanlar da ilmi lezzet değil, bedeni lezzetler alırlar ve ne olduğunu bilemedikleri bir konuda sevkediliyorlar, Annelik duygusu gibi.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mirza mirzaoğlu
Hayvanlar ve bitkiler için sevki ilahi diyoruz. peki bilim bu nasıl açıklıyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bilim iç güdü ya da sevk-i tabii diye açıklamaya çalışıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
rehber58

Editör kardeşimiz hayvanlarda şuur vardır, ancak insandaki gibi değildir. Külliyatta geçen ifadelerden anlaşılan budur.

"....şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nisbeten bir maskara olur, manen onları güldürür."Yirmisekizinci mektup sekizinci risale

Ayrıca "İkinci kısım gaye-i vücud ve netice-i hayat, zîşuura bakar. Yani her şey, Sâni'-i Zülcelal'in birer mektub-u hakaik-nüma, birer kaside-i letafetnüma, birer kelime-i hikmet-eda hükmündedir ki; melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arzeder, mütalaaya davet eder. Demek ona bakan her zîşuura, ibret-nüma bir mütalaagâhtır." 10 söz 6. suret. 

Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...