"Zîhayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlık'a mahsus olan icraat-ı İlahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyetkârane nezaret eden İsrafil ve Azrail..." Hz. Azrail'in dahil edilmesinin izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebât-ı Rabbâniyeyi tebliğ ve izhar eden Cebrail Aleyhisselâm ve zîhayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlıka mahsus olan icraat-ı İlâhiyeyi, yalnız temsil edip ubudiyetkârâne nezaret eden İsrafil Aleyhisselâm ve Azrail Aleyhisselâm ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı Rahmâniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuurla temsil eden Mikâil Aleyhisselâm gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i rububiyetin muktezasıdır."

"Onların ve her birinin mahsus taifelerinin vücutları, kâinatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde kat'îdir ve şüphesizdir. Melâikeye ait başka maddeler bunlara kıyas edilsin."(1)

Diriltmek ve hayat vermek işleminde İsrafil (as) ölümle terhis etmek işleminde ise Azrail (as) baş nazır oluyor. Bu paragrafta dört büyük meleğin vazifeleri ve manevi mahiyetleri izah ediliyor. Malum kabz-ı ervah işinde baş nazır ölüm meleği olan Azrail (as)’dir.

Diriltmek nasıl muazzam bir sanat-ı İlahi ise, ölüm ve öldürmekte o derecede muazzam bir sanat-ı İlahidir. Yani diriltmek ve öldürmek hayatın iki önemli dairesi, iki büyük şubesidir; bu iki dairenin baş nazırları da bu büyük meleklerdir.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...