"Zîhayatın bedeninde şahm suretinde iddihar edilen rızk-ı fıtrî, hadd-i vasat olarak kırk gün mükemmelen devam eder..." Kırk gün açlıkta, su içerek mi yoksa içmeden mi yaşanabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, zîhayatın bedeninde şahm suretinde iddihar edilen rızk-ı fıtrî, hadd-i vasat olarak kırk gün mükemmelen devam eder. Hattâ bir marazın veya bir istiğrak-ı ruhanî neticesinde iki kırkı geçer. Hattâ bir adam, şedit bir inat yüzünden, Londra mahpushanesinde yetmiş gün, sıhhat ve selâmetle, hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini on üç (şimdi otuz dokuz) sene evvel gazeteler yazmışlar."

"Madem kırk günden yetmiş seksen güne kadar rızk-ı fıtrî devam ediyor. Ve madem Rezzak ismi, gayet geniş bir surette rû-yi zeminde cilvesi görünüyor..."(1)

Bir insan açlığa, Üstad Hazretlerinin de ifade ettiği gibi uzun süre dayanabilir, seksen gün açlığa dayanıldığı vakidir. Ama insan susuzluğa en fazla üç veya dört gün dayanabilir, aksi halde böbrekler kurur ve yaşam fonksiyonları durur. Dolayısı ile kırk ya da seksen gün zarfında bir şey yemeden, fakat su içilerek devam ediliyor.

(1) bk. Lem'alar, On İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...