ZİKİR

Zikir, anma, hatırlama, yâdetme demektir. Yâd edilmeye, anılmaya en lâyık, Allah olduğu için, bu kelime söylenir söylenmez hemen Allah’ı zikretme mânâsı hatıra gelir.

Zikir, Kur’ân’ın sarih emirlerindendir. Bu konuda, “Beni anın, ben de sizi anayım” (Bakara, 152), “Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz” (Enfal 45) gibi pek çok ayet vardır.

Zikir iki türlü olur: Lisan ile ve kalb ile
Asıl olan kalbin zikretmesidir. Dil buna sadece bir tercümandır.
Zikir, Kur’an’ın bir ismidir. Yine, ibadetlerin en câmii olan namaza da zikir denilmiştir.

Zikir kelimesi, “tesbih, hamd, tekbir, namaz, Kur’an okumak, Allah rızası için bir şeyler öğrenmek ve öğretmek” gibi mânâların tümünü içine aldığına göre müminin Allah’ı anması sadece namazla sınırlı değildir.

Mukaddes kelimeleri nerede ve ne zaman söylerse söylesin insan zikirdedir.

Haram nazardan sakındığı müddetçe insan zikirdedir.

Ticaretinde, ölçüyü sağlam tuttukça insan zikirdedir.

Allah Resulünü (asm) hatırlamak, insanı Allah’ı anmaya götürdüğünden, bir mümin Resulûllah’ın (asm) hangi sünnetini işlerse işlesin, o an zikirdedir.
Yükleniyor...