"Zikir" ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zikir, “anma”, “hatırlama,” “yâdetme” demektir. Yâd edilmeye, anılmaya en lâyık, Allah olduğu için, bu kelime söylenir söylenmez, hemen Allah’ı zikretme mânâsı ruhlarda canlanır. Zikir, Allah’ı anmaktır.

Kur’ân’ın sarih emirlerindendir.

“Beni anın, ben de sizi anayım.” (Bakara, 2/152),

“Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz.” (Enfal, 8/45)

ayetleri, bu konudaki pek çok ayetten sadece ikisidir.

Zikir iki türlü olur:
1. Lisan ile.
2. Kalb ile.

Asıl olan kalbin zikretmesidir; dil buna sadece bir tercümandır. Zikir, kalbi şeffaflaştırır. Ona letafet kazandırır. O kalbi, ilham esintilerine duyarlı bir alıcı haline getirir.

Zikir, Kur’an-ı Kerim’de bizzat Kur’an’ın bir ismi olarak geçiyor. Yine, ibadetlerin en câmii olan namaza da zikir deniliyor. Namaz kılan bir mümin Allah’ı anmakta, zikretmektedir. Bu zikir abdestle başlar. O’nun huzuruna çıkacağının şuuru içinde, O’nun sevgili Habibinin (asv) öğrettiği biçimde hazırlık yapan insan, Allah’ı hatırlamakta ve O’nu zikretmektedir.

Zikir kelimesi, “tesbih, hamd, tekbir, namaz, Kur’an okumak, Allah rızası için bir şeyler öğrenmek ve öğretmek” gibi mânâların tümünü içine aldığına göre, müminin Allah’ı anması sadece namazla sınırlı değildir. Kudsî kelimeleri nerede ve ne zaman söylerse söylesin insan zikirdedir. Haram nazardan sakındığı müddetçe insan zikirdedir. Ticaretinde, ölçüyü sağlam tuttukça insan zikirdedir.

Kur’an müminin her şeyidir; gündüzünü de, gecesini de ona göre tanzim eder; böylece aralıksız zikretmiş olur.

Allah Resulünü (asv) hatırlamak, insanı Allah’ı anmaya götürdüğünden, bir mümin Resulûllah (asv)’ın hangi sünnetini işlerse işlesin, o an zikirdedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...