Zikredilen ayet-i kerimenin, "insanın hayat-ı şahsiye ve içtimayisine nasıl baktığını" açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Gaye, fayda, sır,” “men-i fesat ve celb-i salah” gibi birçok manayı barındıran “hikmet” kelimesi, insanın akıl ve kalp âleminde hakîm olursa, o kişinin bütün işleri yerinde ve faydalı olur. Hikmetin zıddı olan “abesiyetten” yani faydasız, lüzumsuz ve boş işlerden uzak kalır.

İnsanın gerek ferdî hayatını, gerek aile ve toplum hayatını düzene koyan bütün faydalı esaslar, Allah kelamında kemaliyle yer almıştır. Kur’anın bütün hükümleri hak ve hakikattir, hepsi hikmetli ve faydalıdır. Bunlara uyan kişi, hikmetin bir diğer tarifi olan “ahlak-ı İlâhîye ile tahalluk,” şerefine erer. Yani Kur’an ahlakıyla ahlâklanır. Allah neden razı oluyorsa o da onları sever ve hayatıyla sergilemeye çalışır. Ve Allah neden razı değilse onlardan nefret eder ve uzak durur. Artık o kişinin bütün işleri İlâhî emir dairesinde cereyan eder. Böyle kişilerden teşekkül eden bir toplumda da huzur, emniyet, adalet, ahlak, fazilet gibi ulvî esaslar hükmünü icra ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...