Block title
Block content

"Zira ecnebiler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı manevîleri altında eziyorlar. Biz de, fen ve san'at silâhıyla i'lâ-yı Kelimetullahın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bizim geri kalmamızın ve Avrupa devletlerinin manevi baskısı altında ezilmemizin sebebi  cehalet, fakirlik ve fikir ayrılıklarından gelen ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı fen ve sanat ve ittifak silahı ile cihat açmalıyız; böylece hem bu üç hastalıktan hem de Avrupa devletlerinin manevi baskısından kurtulalım.

Burada sorun maddi olmasından dolayı çözümde ona uygun olarak maddi bir çözümdür. Yani cehaletin reçetesi eğitim, fakirliğin reçetesi sanayileşme ve sanatlarda inkişaf etmek, ihtilafın reçetesi de ittihada-ı İslam yani bizi kaynaştıracak ve birleştirecek İslam unsurlarının ön plana çıkarılmasıdır.

Müslümanların ortak paydası ve birbirlerine bağlayan ipler o kadar çoktur ki, bu ipler faraza gezegenler arasına ulansa, onları bile birbirleri ile bağlar ve kopmaz bir birlik temin eder. Halbuki biz örümcek ağı gibi çok adi ve basit ayrılıklar yüzünden birleşemiyoruz.

Düşman, bizi tank ve topla ezerken biz ona elbette ok ve mızrak atacak değiliz; onun inkişaf ettiği fenni sahada bizimde inkişaf etmemiz gerekir. Fen evrenseldir, kim sahip çıkarsa ona fayda temin eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...