"Zira, evvelâ o On Asıl’ın on dairesi seni inkârdan vazgeçirir. 'Hakikî bir kusur varsa bize aittir.' derler." Bu On Asıl’ın nasıl bir hususiyeti var ki şikâyetçiyi inkârdan vazgeçiriyor ve kusurunu itiraf ettiriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üçüncü Dal’ın esası, hadis-i şeriflerin iyi anlaşılmasını sağlayacak metodları misallerle tesbit etmektir:

“Kıyâmet alâmetlerinden ve âhir zaman vukuâtından ve bâzı amâlin fazîlet ve sevaplarından bahseden ehâdîs-i şerîfe güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen bir kısım ehl-i ilim, onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmânı zayıf ve enâniyeti kavî bir kısım da, inkâra kadar gitmişler.” (1)

Konu misallerle izah edildikten sonra, şu ikaz yapılmaktadır:

“Ey insafsız ve dikkatsiz ve imânı zayıf, felsefesi kavî, hodbîn, münekkid adam! Şu 'On Asıl'ı nazara al. Sonra sen, hilâf-ı hakikat ve kat’î muhâlif-i vâki gördüğün bir rivâyeti bahane ederek, ehâdîs-i şerifeye ve dolayısıyla Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mertebe-i ismetine halel verecek îtiraz parmağını uzatma! Zîrâ, evvelâ o 'On Asıl'ın on dairesi seni inkârdan vazgeçirir. 'Hakiki bir kusur varsa, bize âittir.' derler, hadîse râcî olamaz. 'Eğer hakiki değilse senin sû-i fehmine âittir.' derler.” (2)

Buna göre:

a) Hadislere gelen itirazlar, onların güzelce anlaşılmadığı içindir. Hakikate, münafi hiçbir hadis yoktur. Bunun için, bu asıllarda anlatılanları dikkatle okumak, iyi anlamak ve hadisleri de ona göre te’vil etmek gerekir.

b) Peygamber Efendimizin (asm) manevî şahsiyetine zarar verecek hiçbir tahlil doğru olamaz. Bu itibarla hadislere itiraz etmek, Allah Resülüne itiraz etmek mânâsına gelir.

c) Bir kimse, hadislerde hakikate aykırı durumun olduğunu söylerse, ilk On Asıl’da anlatılan daireye girmesi gerekir. Bu daire onu koruyacaktır.

d) Bu dairede kalanlar, hadislerde hakiki mânâda hakikate aykırı bir şeyin olmayacağını görür, bilir ve hadisleri inkâr etmekten vazgeçer. Eğer zâhiren bir kusur görünüyorsa, hadisleri yanlış tahlil edenlerin hatasıdır. Yani, kusur hadislerde değil, onların yanlış tevil edilmesindendir.

e) Bunlara rağmen, biri hadislere yine itiraza devam ediyorsa, o zaman onun anlayışında bir problem var demektir. Tad alma kabiliyetini kaybeden kişi, nimette kusur bulmasın, hatayı dilinde arasın...

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...