Block title
Block content

"Zira, her bir millet için, o milletin cesaret-i milliyesini teşkil eden ve namus-u milliyesini muhafaza eden ve kuvveti onda toplanacak bir mânevî havuz vardır..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl insanların ferdi olarak bir cesareti, bir cömertliği, bir  namusu, bir kuvveti var ise; aynı şekilde milletlerin de milli cesaretleri, cömertlikleri, namusu ve kuvvetleri vardır. Milletlerin bu vasıflarının temerküz edip toplandığı bir havuzu vardır ki; bu da devlettir.

Mesela; bir milletin cesareti; ordusu ve askerinde temerküz edip toplanır. Milletin cömertlik ve kuvvetinin temerküz edip toplandığı yer ise; devletin hazinesi ve ekonomik gücüdür...

İşte, milletin bütün kuvvet ve vasıflarının toplandığı bu devlet havuzunu, tedbir ve idare edecek insanlar, emniyetli ve salahiyetli olması gerekir. Aksi olursa, yani emniyetsiz ve salahiyetsiz insanlar, devlet havuzunu ele alırsa, bu milletin kuvvet ve gücü meccanen zayi olup gider. Bu da milletin zayıf ve fakir kalmasına sebebiyet verir.

Üstad'ın ifadesi ile:

"Nasıl bir adamın kuvve-i gadabiyesi olan dâfiası ve kuvve-i şeheviye olan cazibesi olmazsa, ölmüş olmuş olur ve hayy iken meyyittir. Hem de, bir şimendiferin buhar kazanı delik-melik olsa, perişan ve hareketten muattal kalır. Hem de bir tesbihin ipi kırılsa dağılır. Öyle de, bir şahs-ı mânevî olan bir milletin kuvvet ve malının havuzu ve hazinesini boşaltan başlar, o milleti serseri, perişan ve mevcudiyetsiz edip, fikr-i milliyetin ipini kesip, parça parça ederler."(1)

(1) bk. Münazarat, Sualler ve cevaplar

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...