"Zira intizamını ihtilalden ve bozulmaktan kurtaran, saadet-i ebediyedir." Haşr-ı ekber meselesine, sadece insanın diriltilmesi değil, tüm kainatın yeniden yaratılması, diriltilmesi şeklinde mi bakacağız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu paragrafta, ahiret ile içinde yaşadığımız kainattaki düzen arasındaki ilişki bağlam ve anlam açısından kuruluyor. Yani kainattaki düzen ile ahiret arasında fiziki bir bağlam kurulmuyor.

Mesela, içki içmeye yeltenen birisine "Cehennem var." denildiğinde, o kimse korkup elini içkiden çekiyor. Sonra içki ile trafikte kaza yapma riski ortadan kalkıyor. Kaza yapma riski ortadan kalkınca ekonomi kazanıyor. Çünkü kaza maddi bir kayıptır.

Burada dolaylı da olsa kainattaki düzeni ayakta tutan bir etken de ahiret hayatıdır. "Zira intizamını ihtilalden ve bozulmaktan kurtaran, saadet-i ebediyedir." Bu cümlede zımni olarak bu mana ifade edilmek isteniyor.

Yani ahiret inancı toplumsal düzeni ayakta tutan ve insanlar arasındaki ilişkileri sağlam ve sağlıklı bir zemine oturtan, aynı zamanda hukuk anlayışındaki ödül ve cezayı pekiştiren manevi bir kanun gibidir.

Kainattaki düzen ile ahiret arasında sıkı bir bağlam ve anlam ilişkisi bulunuyor. Zaten ahireti gerekli ve anlamlı kılan en büyük ipucu da kainattaki düzen ile ahiret arasında bu bağlamdır.

Kainattaki sabit ve değişmez kanunlar daimi bir mekana sürekli bir yaşama işaret eden emareler oluyor. Ruhun ölümsüzlüğünü ispatlama hususunda kainattaki bu sabit kanunlar örnek olarak gösteriliyor.

Ahiret yaşamı, kainata göre her konuda yeni ve farklı bir yaşam formudur. Bu yüzden kainat kıyamet ile yok olacak yerine yepyeni ve farklı bir alem var olacaktır. Kainat ve içindeki varlıklar elbette tam bir yokluğa mahkum edilmeyecekler, hatta kainattaki zerreler ahirette istihdam edilecekler, ama bu istihdam iktisadın basit bir kuralı olarak böyle olacak.

Haşir konusunda aslan payı insanların ve cinlerindir, diğer varlık formları talidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...