Block title
Block content

"Zira istiğna ve istiklâliyet hassasıyla mümtaz olan şeriattaki İlâhî hidayet, Roma felsefesinin dehâsıyla aşılanmaz, imtizaç etmez, bel’ olunmaz, tâbi olmaz." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bugünkü Batı medeniyetin kökü ve esası eski Roma ve antik Yunan kültürüne dayanır. Yani sıralama olarak antik Yunan kültürü birinci sırada, eski Roma ikinci sırada, bugünkü Batı medeniyeti ise üçüncü sıradadır. Bu medeniyetlerin belki şekil ve dış cephesi ayrı olabilir, lakin bu medeniyeti ayakta tutan ruh üçünde de aynıdır. Bir cihetle bu ruh tenasüh ile önce Yunan, sonra Roma, en nihayetinde Batı medeniyetinde devam etmektedir.

Antik Yunan medeniyetinin pagan (Putperest) kültürü, bir çok süreçlerden geçmesine rağmen yine de temel felsefesi olan pagancılığı sonraki kültürlere aktarabilmiştir. Mesela Roma medeniyetinin Hristiyanlığa girmesi ile pagan kültürü başka isimlerle Hristiyanlığın içine girip hayatiyetini devam ettirmiştir. Hristiyanlıktaki teslis ve vasıtayı ilahlaştırma hastalığı, antik Yunan ve eski Romanın pagan kültürünün bir devamı niteliğindedir.

Üstad Hazretlerinin burada asıl dikkat çekmek istediği husus, "Yunan ve Roma medeniyeti ile Hristiyanlık dini arasında bu kadar mezci gerektiren şartlar ve zemin varken, yine de tam manası ile mezci mümkün olmuyor ise, nasıl olur da İslam ile Yunan  felsefesi arasında bir ortak nokta ve bir birliktelik temin edilebilir?" diyerek, bazı müfessirleri ve İslam filozoflarını tekdir ediyor.

İslam hakikatleri hiçbir harici medeniyet ve felsefe  ile izah edilip aşılanamaz. İslam dininin hidayet yapısı İlahidir, beşerin karanlıklı ve karmaşık söylemleri ile onu şerh ve izah etmeye kalkışmak veya ortak ve melez bir medeniyet oluşturmaya yeltenmek, İslam dinine bir hıyanettir. İslam’ın hidayet sistemi insanı ve insanlığı her iki cihanda da mesut etmeye yeterli ve kafidir; onun bunun medeniyet anlayışları ile takviye ve teyit edilmeye muhtaç değildir.

Ne zaman hariçten bir şeyler girdi, İslam dünyası safiyetini yitirdi ve geriledi. Ne zaman İslam’ın saf ve berrak hidayeti hükmetti, Müslümanlar cihana hükmetti. Asr-ı saadet gibi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...