Block title
Block content

"Zira kemalin cemali dindir. Hem din saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selametidir." ifadesinden sonra haşiye var. Haşiyede şöyle diyor: "Acele etme, yani şifre gibi işaratı var." Bu şifre nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, zarurat ve incizab ve (...) Zira, kemâlin cemâli dindir. Hem, din saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir."

"Haşiye: Acele etme, yani şifre gibi işârâtı var."(1) 

Din, mükemmelliğin güzelliğidir. Yani insandaki çekirdek halinde bulunan mükemmel sıfatlar, ancak din ile hayat bulup güzelleşebilir. Din insanın hem dünyada hem de ahiret aleminde saadetini gösteren bir ışıktır. İnsandaki hissiyat ve duygular ancak din ile yükseklik ve ulviyet kazanır. İnsanın vicdan aynasını ancak din selamete çıkarır.

Buradaki şifreden kast edilen şey, bu cümle içindeki remizler ve işari manalardır. Yani dinin insan hayatındaki önemine işaret eden remizler demektir. Mesela, "mükemmelliğin güzelliği ancak din ile tebarüz eder" manası bir şifreli işaret gibidir.

 On Yedinci Lem'an'ın Dokuzuncu Notası'ında   bu konu detaylı bir şekilde izah edilmiştir. 

(1) bk. Münazarat, Sualler ve cevaplar

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Taha Yasin
S.a. Buradaki şifreli işaretler acaba o zamandaki meşrutiyet perverlere işaret etmiyor mu? Mesela Namık Kemal, Ziya paşa, Cemal paşa, Ali Ulvi paşa gibi... Çünkü diğer şifreli işaretler ya bir şahsa veya guruba(nakşibendi gibi) veya ülkeye bakıyor. Buradaki cevapta şifreli bir işaret görünmüyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...