Block title
Block content

"Zira o meyveler, nümunelerdir: Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise, tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder." Burayı yorumlar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem o bedbaht, zahiren leziz, mânen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler, nümunelerdir: Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise, tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder."(1)

Dünyanın lezzet ve nimetleri, ahiret aleminin lezzet ve nimetlerine işaret eden numunelerdir. Dünya bu noktadan ahiret aleminin vitrini gibidir. Vitrindeki numuneler sadece bakmak, beğenmek ve tanımak içindir. Yoksa tatmak ve doymak için değildir.

"Burada hayvan gibi yutmaya izin yoktur." derken, Allah’tan gafil olarak haram helal demeden, dünya nimetlerini asıl ve memba gibi görüp saldırmak anlamındadır. Yoksa şükür ve helal dairesinde dünya nimetlerinden tadıp istifade etmeye yönelik bir ifade değildir.

Dünya nimetleri insanın fıtratına kifayet edip tatmin edecek bir mahiyette değildir. İnsan fıtratı; ancak ahiret nimetleri ile tatmin olur. Helal dairesinde de olsa dünya nimetlerini tatmin edecek bir mahiyette görmek, numune olduğunu unutmak, yine kalbi ve ruhi açıdan doğru olmaz.

Özet olarak tatmak; dünya nimetlerini helal dairede ve şükür içinde istifade etmek, anlamındadır. "Yutmak" tabiri, haram dairede ve şükürsüz ve gafletle istifadeye işaret ediyor. "Yemek" ise; ahiret alemindeki insanın tatmin olması anlamındadır.

(1) bk. Sözler, Sekizinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...